Saint George (any 1975)

(Ramón Pichot) Interpretació idealitzada del patró de Catalunya protegint una figura femenina amb rl paisatge de Cadaqués. Si troba actualment al Palau de la Generalitat de Catalunya a Barcelona