Sant Jordi (any 1960)

(Pere Pruna) Cal destacar la figura atrient, de mirada serena i bondadosa