Sant Jordi (any 1918)

(Josep Llimona) Esculptura fosa en bronze de grans dimensions. Si troba a la Plaça de Sant Jordi al Parc de Montjuich, Barcelona

Obra de la maduresa, aquesta extraordinària esculptura eqüestre és el “georgiós”, l’home que estima la terra, que treballa i s’hi sent identificat. Nu de tot el que li és accesori, es manté ferm i vigilant, en defensa de tot alló que estima