Sant Jordi (tout 1911)

(Pau Gargallo) Relleu realitzat en pedra. Situat al vestíbul de l´Hospital de Sant Pau, Barcelone