Sant Jordi (any 1870)

(Andreu Aleu) Esculptura que presideix la façana del Palau de la Generalitat de Catalunya