Sant Jordi (irgendein 1688)

(Bonaventura Tristany) Gravat sobre paper, que perteneix a l´obra Sacri Supremi Senatus Cathaloniae decisiones, en el que podem apreciar la figura eqüestre del Sant damunt del mapa de Catalunya