Saint George (any 1500)

(Escola de l´ Haut-Rhin) Si troba actualment al Museu d´Unterlinden, Colmar