Sant Jordi (qualquer 1500)

(anônimo) Part del retaule de Sant Jordi, que si troba a la Generalitat de Catalunya, Barcelona