Saint George (any 1500)

(Anonymous) Part del retaule de Sant Jordi, que si troba a la Generalitat de Catalunya, Barcelona