Sant Jordi (any 1467)

(Andrea Mantegna) L´evocació del classicisme romà així com el detallisme escenogràfic i el gran joc cromàtic és un dels trets fonamentals del pintor venecià. Si troba a la Galeria de l´Academia, Venecia