Sant Jordi (any 1431)

(Gentile da Fabriano) Retaule gòtic. Si troba l´obra actualment a la Galeria dels Uffizi, Florènzia