Sant Jordi (any 1393)

(Marçal de Sax) Detall del gran retaule dedicat íntegrament al Sant, procedeix de València Si troba el retaule actualment al Victoria and Albert Museum. Londres