St. George o dragão allancejant (qualquer 1500)

(Hans Piet Danso) Esculptura exempta, realitzada en alabastre policromat. Ubicada en el retaule major de la catedral de Sant Salvador de La Seu, Saragoça