Saint George à cheval tirant le dragon (tout 1755)

(José Ramírez d'Arellano) Grup escultòric que corona el retaule major de la Real Capilla de Santa Isabel de Saragossa. Talla exempta en fusta