Saint George (any 1825)

(Imp. Y lit. Martí) Gravat xilogràfic de 25 x 17 cm., realitzat en la primera meitat del segle XIX, sobre paper. Obra del taller de impremta i litografies alcoià Martí

The engraving is an iconographic representation and universal Sant Jordi. With the clothing of medieval knight, llanceja that the dragon as a representation of evil. Background, on a hill, Princess - representing good- dóna gràcies a Déu per la intercessió del Sant, mentre un àngel que assenyala a qui li ha enviat li atorga el palmell del martiri.