San Jorge (any 1825)

(Imp. Y lit. Martí) Gravat xilogràfic de 25 x 17 cm., realitzat en la primera meitat del segle XIX, sobre paper. Obra del taller de impremta i litografies alcoià Martí

El gravat es una representació iconogràfica i universal de Sant Jordi. Amb la indumentària de cavaller medieval, que llanceja al drac com a representació del mal. Al fons, sobre un monticle, la princesa – representació del bé- dóna gràcies a Déu per la intercessió del Sant, mentre un àngel que assenyala a qui li ha enviat li atorga el palmell del martiri.