San Jorge (any 1565)

(Anónimo)

Políptic de Santa Devota, rodejada per Sant Jordi i Santa Lluçia, d’autor desconegut de l’escola de la Ligúria, oferit per Isabelle Grimaldi, esposa del Príncep Honoré I, representada en miniatura, agenollada baix en el panell central. Dalt la Mare de Déu de l’Anunciació amb l’Arcàngel Gabriel i la Crucifixió

Ubicat a’l Principat de Monaco