Retaule de Sant Jordi, taula de l’arrossegament cap al suplici (any 1430)

(Bernat Martorell) Retaule compost per cuatre taules on es descriu el martiri del Sant: el judici, la flagel.lació, l´arrossegament cap el suplici i la decapitació. Si troba ala Museu del Louvre, Paris