Estudo Sant Jordi (qualquer 1988)

(Josep Grau-Garriga) Interpretació moderna deL Sant, una de les més sorprenents i colpidores, d´un alt contingut social. És el crit insubornable que clama airat contra el drac de tota opressió. La seva llança açí es torna falç, l´eina inconfusible de l´home de la terra, el 'Georgiós'