El gallard Sant Jordi (any 1870)

(John Gilbert, Sir) Oli sobre llenç. Perteneix a una col•lecció particular