È morto José Luís Belda Semperee, Maggiore Maggiore della Confraternita di Ant Jordi

José Luís Belda Sempere, Sindaco della Confraternita di Sant Jordi, che è stato presidente per anni 1971 un 1976 è morto oggi dopo una lunga e dolorosa malattia.

La defunció que no era esperada de forma imminent, tampoc ha estranyat ningú ja que portava un temps amb un estat de salut prou delicat.

En l’actualitat exercia de Majoral Major en compliment dels Estatuts de la Confraria, al ser el President més antic en el càrrec.

La Junta Directiva en nom de la Confraria de Sant Jordi lamentem la mort del nostre Majoral Major José Luís Belda Sempere i preguem a tots els confrares i veïns del nostre poble una oració per l’etern descans de la seua ànima, pregàries que agraïm anticipadament de tot cor.