Els presidents de les filaes sol.liciten asistir a la Missa Major i eixir en la Processó

Els Presidents de les filaes participaran activament i d’acord amb el seu càrrec en la Missa Major i en la Processó de Sant Jordi i de la Relíquia, segons l’acord adoptat per la Junta de la Confraria de Sant Jordi en la sessió celebrada el dia 22 janeiro 2010.

L’acord s’ha prés davant la sol.licitud feta pels presidents de les diferents filaes, a través del President de la Comissiò de Festes.