El Rector de la Parròquia i Consiliari obsèquia la Confraria divers material del II Centenari de la Relíquia de Sant Jordi

El rector de la Parròquia de Santa Maria i Consiliari de la Confraria, Rv. Ricardo Díaz de Rábago i Verdeguer ha obsequiat esta per incrementar el fons documental i patrimonial els fotolits i motlles del fullet explicatiu de la medalla que es va acunyar per conmemorar el II Centenari de l’arribada de la Relíquia de Sant Jordi a Banyeres l’any 1780. Amés ha obsequiat una prova en plom del motlle del clauer que reproduïa la medalla commemorativa

La Confraria vol agrair-li al nostre Consiliari la seua aportació a l’arxiu de la Confraria, che ci aiuta a ingrandire lo stesso, amb les aportacions de tots.