Le Recteur de la Paroisse et Conseiller a observé la Confrérie divers matériels du II Centenaire de la Relique de Saint-Georges

Le recteur de la paroisse de Santa Maria et conseiller de la Confrérie, Rv. Ricardo Díaz de Rábago i Verdeguer ha obsequiat esta per incrementar el fons documental i patrimonial els fotolits i motlles del fullet explicatiu de la medalla que es va acunyar per conmemorar el II Centenari de l’arribada de la Relíquia de Sant Jordi a Banyeres l’any 1780. Amés ha obsequiat una prova en plom del motlle del clauer que reproduïa la medalla commemorativa

La Confraria vol agrair-li al nostre Consiliari la seua aportació a l’arxiu de la Confraria, qui nous aide à magnifier la même chose, amb les aportacions de tots.