El Rector de la Parroquia y Consiliario obsequio la Cofradía diverso material del II Centenario de la Reliquia de San Jorge

El rector de la Parroquia de Santa María y Consiliario de la Cofradía, rv. Ricardo Díaz de Rábago i Verdeguer ha obsequiat esta per incrementar el fons documental i patrimonial els fotolits i motlles del fullet explicatiu de la medalla que es va acunyar per conmemorar el II Centenari de l’arribada de la Relíquia de Sant Jordi a Banyeres l’any 1780. Amés ha obsequiat una prova en plom del motlle del clauer que reproduïa la medalla commemorativa

La Confraria vol agrair-li al nostre Consiliari la seua aportació a l’arxiu de la Confraria, que nos ayuda a agrandar el mismo, amb les aportacions de tots.