Papa Francesco ha nominato mons. Enrique Benavent Vidal arcivescovo di Valencia dopo le dimissioni del cardinale Antonio Cañizares LLovera, Arcivescovo di Valencia da allora 2014

Mons. Enrique Benavent Vidal va nàixer el 25 d'aprile 1959 a Quatretonda. Va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà de Moncada (Valencia), assistint a les classes de la Facultat de Teologia “San Vicente Ferrer” on va aconseguir la Llicenciatura en Teologia (1986). És Doctor en Teologia (1993) per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va rebre l’ordenació sacerdotal a València de mans de Joan Pau II el 8 Novembre da 1982, durant la seua primera Visita Apostòlica a Espanya.
Bisbe de Tortosa des de 2013.
En el seu ministeri sacerdotal ha exercit els càrrecs de: coadjutor de la Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià d’Alcoi i professor de Religió en l’institut, di 1982 un 1985; formatore presso il Seminario Maggiore di Moncada (Valencia) e professore di Sintesi teologica per i diaconi, di 1985 un 1990; e Delegato Episcopale per la Pastorale Vocazionale, di 1993 un 1997. Per tre anni, di 1990 un 1993, si trasferisce a Roma per proseguire gli studi di dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana.
És professor de Teologia Dogmàtica en la Facultat de Teologia “San Vicente Ferrer” Valencia”, di 1993; professor en la Secció de València del Pontifici InstitutJoan Pau IIper a Estudis sobre Matrimoni i Família, di 1994; direttore del col·legi Major “col nome di Urbano VIII” de Burjassot-València, di 1999; degà-president de la Facultat de Teologia “San Vicente Ferrer” Valencia, di 2004, i director de la Secció Diòcesi de la mateixa Facultat, di 2001; a més, di 2003, és membre del Consell Presbiteral.
Va ser nomenat Bisbe Auxiliar de València el 8 Novembre da 2004. il 17 maggio 2013 el Papa Francesc el va nomenar Bisbe de Tortosa.
Altres dades d’interés:
A la Conferència Episcopal Espanyola és el president de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe des de març de 2020. A més és membre de la Comissió Permanent de la CEE.
Va ser president de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe des de 2017. Era membre d’aquesta Comissió des de l’any 2008. També ha sigut membre de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats (Subcomissió d’Universitats) di 2008 a 2017.

 

Scarica documento »