The M. I. Sr. Dr. Juan Miguel Diaz Rodelas, presents the exemplary Brotherhood of the Holy Bible of the Spanish Episcopal Conference

The M. I. Sr. Dr. Juan Miguel Diaz Rodelas, Canon of the Metropolitan Cathedral of Valencia Holy Church, Preacher of the Feast of the Relic of 2016, durant l’acte de Firma en el Llibre d’Or de la Confraria de Sant Jordi, ha obsequiat a la mateixa un exemplar de la “Sagrada Bíblia” en la Versió Oficial de la Conferencia Episcopal Espanyola, edició en la que a participat com a Secretari del Comitè Tècnic per a la seua traducció i edició.

The M. I. Sr. Dr. Juan Miguel Diaz Rodelas, a la primera pàgina de la “Sagrada Bíblia” a escrit la següent dedicatòria:

“A la Cofradía de S. George, To the Brotherhood of S..

bathtubs 4 Sept. From 2016

Juan Miguel Diaz Rodelas

La Junta Directiva en nom de tota la Confraria de Sant Jordi volem agrair Al M. I. Sr. Dr. Juan Miguel Diaz Rodelas, este obsequi, que incrementa el patrimoni que la Confraria custodia i cuida en nom de tots els confrares i tots els veïns de Banyeres de Mariola.