Donació i benedicció de la vitrina 05/12/2021

La vesprada del dia 15 de juny de 2019 els descendents de d. Gregorio Molina Riberadoña Magadalena Albero Albero van fer donació pura i simple a títol gratuït a la Parròquia de Nostra Senyora de la Misericòrdia d’un conjunt d’objectes d’ús litúrgic, i van expressar la seua voluntat que els objectes foren conservats en vitrines, exposats al públic i guardats en perfectes condicions per evitar el seu deteriorament. En cas d’impossibilitat per part de la Parròquia de fer-se càrrec d’eixa custòdia en un futur, els objectes litúrgics donats pels descendents de d. Gregorio Molina Riberadoña Magdalena Albero Albero serien dipositats en les Seus de les Confraries de Santa Lucía i Sant Jordi, sense que això suposara que les Confraries foren les propietàries dels objectes.

Aquests objectes estan formats per:

Casulles de color blanc, verd, morat i roig profusament brodades amb diferents sanefes i rocalles multicolors, amb una imatge de Sant Jordi, el drac i la princesa.

Conjunts de manípuls, cobrecalzes, borses per als corporals i estoles dels colors de les respectives casulles amb nombrosos brodats.

El 5 de desembre de 2021, segon diumenge d’advent, s’ha complit el desig dels descendents de d. Gregorio Molina Riberadoña Magdalena Albero Albero amb la donació per part d’una família de Banyeres de Mariola que vol mantenir-se en l’anonimat, d’una vitrina per a conservar els objectes litúrgics donats. Aquesta vitrina es dóna a la Parròquia i a les dues Confraries de Sant Jordi i Santa Lucía. Per tant, objectes litúrgics i vitrina són un conjunt indivisible.

Elaborada artesanalment per la fusteria de Jorge Sempere de Banyeres de Mariola, la vitrina és una continuació de l’estil del mobiliari que es va dissenyar i s’executà en el seu moment per a la Sagristia del Temple Parroquial. Està realitzada en fusta de cirerer americà i polida en color. Compta amb una obertura frontal formada per dos cristalls de seguretat transparents i pany. En la part posterior, un espill facilita la visió de la part davantera de les casulles. Tot el conjunt disposa d’una il·luminació zenital a través d’un cristall amb acabat òpal. Les dimensions totals de la vitrina són: 250 d’alt, 318 d’ample i 72 de profunditat (mesures totes expressades en centímetres). En el seu interior alberga quatre maniquins de tors per a l’exposició de les casulles. Els objectes litúrgics es podran utilitzar en les respectives festes solemnes de les dues Confraries i quan la Parròquia així ho considere adient.

En la condició de custodis dels objectes litúrgics guardats en la vitrina donada, les Confraries de Santa Lucía i Sant Jordi vetlaran perquè els mateixos es conserven en perfectes condicions. Advertida per les dues Confraries la necessitat de la seua restauració, la Parròquia hi haurà de procedir. Si la Parròquia no poguera o no volguera realitzar-la, seran les Confraries de Sant Jordi i Santa Lucía qui la sufragarà a parts iguals, podent compensar dita despesa amb crèdits o aportacions que la Parròquia poguera exigir-les en el futur.

 

Celebració Eucarística i acte de la firma de l’acta de donació i protocol d’ús.

El preparatiu per a la celebració i benedicció de la vitrina l’hem organitzat conjuntament les juntes de les confraries de Sant Jordi i la junta gestora de la  Santa Lucía. Entre dues juntes aportàrem idees i ens repartírem les tasques a realitzar.

Vàrem preparar unes salutacions convidant a l’acte a l’alcalde, a la família de d. Gregorio Molinadoña Magadalena Albero, als Clavaris de Santa Lucía 2021 (família Sempere Martínez), als Clavaris de Santa Lucía 2022 (família Vañó Vañó), als majorals de Sant Jordi i als expresidents de Santa Lucía. Al temple parroquial tenien el lloc reservat i identificat per a seure.

Entre els dies 25 i 26 de novembre, els treballadors de la fusteria Jorge Sempere (Jorfran Mariola, S.L.) i al capdavant Francisco José Sempere Avellán, muntaren la vitrina en la Sagristia del temple.

El dilluns 29 de novembre membres de les dues juntes ens reunírem a les 20:00 h a la Sagristia per a netejar la vitrina i així deixar-la preparada per al divendres dia 3 de desembre, dia en què havíem quedat per a deixar col·locades les casulles.

El 3 de desembre a les 20:00 h començàrem amb la col·locació de les albes, ja emmidonades i planxades als maniquins per a procedir a continuació a la col·locació de les estoles i les casulles. Una vegada col·locats tots els objectes litúrgics a la vitrina (manípuls, cobrecalzes i borses per als corporals), col·locàvem al centre de la mateixa i als peus de dues maniquins centrals, els bustos de bronze de d. Gregorio Molina Riberadoña Magdalena Albero Albero. Eixa mateixa nit, col-locàrem baix de les grades de l’Altar  major els Guions de les dues Confraries. Ha coincidit que són els dies del tridu de la Immaculada i a l’Altar  també es trobava la imatge d’aquesta advocació i  la campana del Sant Crist que ha estat restaurada i serà beneïda el dia 8 de desembre.

El dia 5 a les 10 del matí al temple parroquial de Nostra Senyora de la Misericòrdia, don Ramón Micó Colomer oficiava la missa revestit amb la casulla morada de Sant Jordi, color del temps litúrgic en el qual ens trobem, l’Advent. L’ajudaven en l’Eucaristia els acòlics: Antonio Reig Gisbert i Juan Luis Beneyto Doménech. Ens acompanyàvem en la celebració quatre músics (l’orgue, una trompeta i dos violins). La monició d’entrada preparada i llegida per Macarena Albero Cortés, les lectures proclamades per M. Jesús Francés Belda i Teresa Albero Albero, el salm cantat per Sabela Sempere Martínez i els precs llegits per Rosario Martínez Pina. Per a les ofrenes Yolanda Clemente Conejo portadora d’un centre de flors roges i fulles verdes, Luisa Fernanda Ferre Domenech ofrenava  una safata amb els purificadors i els corporals, la cera Pablo i Martina Sempere Martínez i el Pa i el Vi els clavaris de l’any 2021 Francisco J. Sempere Avellán i Eila Martínez García.

En finalitzar la celebració i després de la benedicció final, D. Ramón Micó passava a la Sagristia i es llevava la casulla morada i es revestia amb una capa pluvial, per a continuació procedir a l’introit de la benedicció de la vitrina. Jorge Sempere Avellán llegia la monició de benedicció  i Azhara Sanchis Ferre proclamava un salm des de l’ambó, després del res D. Ramón i els acòlics passaven a la Sagristia amb l’aigua beneïda per a vessar-la sobre la vitrina. Una vegada acabada la benedicció els fidels passaren a visitar la vitrina i les casulles. Els últims a passar a visitar-la foren les respectives juntes de les Confraries de Santa Lucía i Sant Jordi amb els seus respectius presidents, l’alcalde en Josep Sempere i Castelló, els familiars de d. Gregorio Molina i doña Magdalena Albero i la família Sempere Martínez.  Per a finalitzar l’acte de benedicció, a la Sagristia es procedia a la lectura per part de Jorge Sempere Avellán de l’acta de donació i protocol d’ús expedida per triplicat de la vitrina i  les casulles. Aquesta acta quedava signada per la Parròquia de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Banyeres de Mariola per d. Ramón Micó Colomer com a rector, Jorge Jordà Domenech com a president de la Junta Gestora de la Cofradía de Santa Lucía de Banyeres de Mariola i Mª Elena Vilanova Calatayud com a presidenta de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola.

 

 

 

 

Descarregar document »