Donació d’una làmina original

Dos confrares i devots de Sant Jordi han donat a la Confraria de Sant Jordi, una de les estampes que s’obsequiaven fa molts anys quan passava “l’acapte” per les cases del poble per a recaptar fons i poder realitzar les festes en honor al nostre Patró Sant Jordi.

La làmina amb una grandària de 17 cm X 23 cm, està impresa en color negre i representa la imatge del Sant a cavall, recercada per una orla decorativa, que a més inclou l´ escut i una vista del nostre poble; Està emmarcada en un marc de fusta revestit amb una làmina metàl•lica de bronze envellit, i decorada amb un paspartú de color roig, el color de la creu de Sant Jordi.

La estampa porta escrit a mà i en llapis en la part posterior:

”Làmina verdadera de “l´Acapte”.

I en la part posterior del marc un fullet amb la següent explicació:

“Verdadera làmina de “l’Acapte”.
En hi havien de diverses mesures, que s’obsequiaven en relació al donatiu fet per a sufragar les despeses de les festes en honor al nostre Patró Sant Jordi.

Donació a la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, per a engrandir el patrimoni del nostre poble, que custodia i administra en nom de tots el banyeruts.

Banyeres de Mariola, agost de 2015”.

La donació a la Confraria de tots, ve a incrementar el fons patrimonial que la mateixa custòdia i manté en nom de tots els banyeruts.

L’acte de la donació ha tingut lloc hui dijous, jour 27 d´ agost de 2015, a les 20:00 h. , en el Saló de la Seu de la Confraria de Sant Jordi, amb l’assistència dels donants, així com de membres de la Junta Directiva.

La Junta de la Confraria volem agrair públicament als devots i confrares esta donació, així com el fet de desprendre’s del patrimoni familiar i personal, per a engrandir el patrimoni de tot el poble.