Donation du Livret de la première de la Messe de Saint-Georges

A la veille de nos festivités de la Saint-Georges, une famille Banyeres de façon anonyme, s’ha brindat a córrer amb els costos derivats del disseny i impressió dels llibrets impresos per a commemorar l’estrena de la Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola

Família que per exprés desig es manté en l’anonimat i a la que des d’ací, li manifestem el nostre més sincer agraïment i gratitud.