Donació de Antonio Reig Gisbert 01/10/2020

El confrare Antonio Reig Gisbert dona a la Confraria de Sant Jordi un joc de tassa i plat de desdejuni de porcellana amb un gravat de Sant Jordi i signat per Jorge Beneito, obsequiada a la seua Capitania Cristiana. Un retall del periòdic Informació del dia 10 de gener de 1993 que fa referència a l’Ermita del Conjurador. Un retall de la cinta que fou tallada en la inauguració de l’Ermita de Sant Jordi en maig de 1990. I un facsímil de La Asociación Benéfica Sant Jorge de ledició de 1994.

La Confraria agraeix la seua aportació a l’arxiu de la Confraria, que ens ajuda a engrandir el mateix, amb les aportacions de tots i totes.