Donació Águeda Mª Enrique Belda

Águeda Mª Enrique Belda ha donat a la Confraria de Sant Jordi per a l’increment del seu fons patrimonial un quadre a l’ol.li, original de la seua creació amb la Imatge de Sant Jordi defenent a la donzella emergint de les aigües.

L’acte de l’esmentada donació ha tingut lloc hui divendres dia 10 outubro 2008, eles 20:00 hs, en el Saló de la Seu de la Confraria de Sant Jordi, amb l’assistència de la donant i el seu marit, així com de membres de la Junta Directiva.

El protocol seguit ha consistit en la lectura de l’Acta de Donació, a l’inici de l’acte i una vegada efectuada la donació s’ha firmat per part de la donant Águeda Mª Enrique Belda i pel President de la Confraria, en representació de la mateixa, Jordi E. Esteve Romero, quedant una còpia per a la Confraria i una altra còpia per al donant.

La Junta de la Confraria agraïx públicament a la Sra. Enrique Belda esta donació.