Spende Agueda Maria Enrique Belda

Agueda Maria Enrique Belda hat die Bruderschaft St. George aufgrund seiner Begabung in einer Box zu erhöhen ol.li, original de la seua creació amb la Imatge de Sant Jordi defenent a la donzella emergint de les aigües.

L’acte de l’esmentada donació ha tingut lloc hui divendres dia 10 Oktober 2008, sie 20:00 hs, en el Saló de la Seu de la Confraria de Sant Jordi, amb l’assistència de la donant i el seu marit, sowie Mitglieder des Board of Directors.

El protocol seguit ha consistit en la lectura de l’Acta de Donació, a l’inici de l’acte i una vegada efectuada la donació s’ha firmat per part de la donant Águeda Mª Enrique Belda i pel President de la Confraria, die die gleiche, und Jordi. war Romero, quedant una còpia per a la Confraria i una altra còpia per al donant.

La Junta de la Confraria agraïx públicament a la Sra. Enrique Belda esta donació.