Cronologia Junta Directiva (sense dades d’exercici)

1946

21 d’ abril, després de la Missa de 11 s´han beneït les Imatges de Sant Jordi que ha regalat D. Gregorio Molina Ribera, a cada Fila. Aquestes Imatges han eixit per a la seua benedicció del domicili de D. Benjamín Francés Albero.

28 d’ abril, diumenge següent a la finalització de les festes de Sant Jordi, a les cinc de la vesprada, amb motiu de la visita als nous Capitans, s´ els han entregat a cadascun de ells, una de les Imatges beneïdes el passat dia 21 d´ abril, obsequi de D. Gregorio Molina Ribera a cadascuna de les filaes, per a que les custodien al seu domicili tot l’ any de la seua capitania.

1949

25 de desembre: el Rector de la Parròquia de Santa Maria i Consiliari de la Confraria de Sant Jordi, el Prevere José Lucas Tomás Gilabert, celebra les Bodes de Plata, 25 anys, desde la seua Ordenació Sacerdotal, el 26 de desembre de 1924.

1947

A l’haver reconstruït l’Altar Major, excepte xicotets detalls, igual al que hi havia abans de la guerra, es va decidir per la Comissió de Restauració del Temple Parroquial que els altars laterals foren tots iguals, a excepció del de Sant Jordi i de la Verge dels Desemparats, que al estar ubicats al creuer foren més grans, i els que tenen capella foren més xicotets, però tots del mateix estil imitant el de l’Altar Major, guanyant el Temple Parroquial en harmonia.

23 de gener: es firma el contracte per a la construcció del nou Altar destinat a Sant Jordi, entre el mestre i especialista en art religiós Sr. Ramón Porta Francés, veí d’ Oliva i la Sra. Emilia Pascual Colomina veïna i feligresa de Banyeres de Mariola.

1946

17 de febrer: el Papa Pío XII anomena com a Arquebisbe de València Marcelino Olaechea Loizaga.

6 de juny: pren possessió de la Diòcesi de Valencia el Arquebisbe Marcelino Olaechea Loizaga, per mitjà del Bisbe Auxiliar Juan Hervás; fent la entrada en la ciutat de València 10 dies després.