Cronologia Board 2020 – 2023

Escut amb la imatge de Sant Jordi el vellet que es guarda a la seu de la Confraría

QUALQUER 2020

 

QUALQUER 2021

 

QUALQUER 2022