Cronologia Junta Directiva 2020 – 2023

Escut amb la imatge de Sant Jordi el vellet que es guarda a la seu de la Confraría

ANY 2020

 

ANY 2021

 

ANY 2022

 

ANY 2023