Cronologia Junta Directiva 2008 – 2011 (part 2)

Any 2011

6 de gener la Confraria de Sant Jordi ha estat agraciada en el sorteig de “El Niño”, amb el reintegrament de la quantitat jugada. Per tant, es procedeix a la devolució de l’import de les participacions el dies 20 i 21, 28 i 29 de gener, de 19:30 h a 21:00 h, a la Seu Social.

14 de gener, és planta el “Penell” amb l’ imatge de Sant Jordi a la coberta de la Seu de la Confraria, per senyalar la direcció del vent.

15 de gener, es crea la Junta Central de Confraries de la Parròquia de Santa Maria de la Misericòrdia, amb el propòsit d’unificar criteris, reduir costos en les compres, coordinar i millorar el funcionament de les pròpies confraries i actes religiosos que aquestes organitzen, dins del marc de la Parròquia de Banyeres de Mariola.

Durant el mes de gener es pengen al despatx de la Seu els quadres de totes les Juntes Directives de la Confraria de Sant Jordi i del nostre fundador, desde l’any 1928 fins al 1994 que no teníem i es reorganitzen tots els quadres per ordenar-los cronològicament.

1 de febrer es convoca la IV Assemblea General Ordinària de la Confraria de Sant Jordi per al proper 19 de febrer en la seua Seu Social, a les 17:30 h en primera convocatòria i a les 18:00 h en segona, amb el següent Ordre del dia: 1. Lectura i aprovació, si escau de l’acta de l’assemblea anterior. 2. Informes del president. 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’informe econòmic corresponent al període 2008/2011. 4. Aprovació, si escau, de la insígnia de la junta directiva. 5. Elecció del nou president de la Confraria de Sant Jordi: presentació de candidatures, votació i escrutini. 6. Presentació del nou president de la Confraria de Sant Jordi. 7. Precs i preguntes. Pregant-se la màxima assistència per part de tots el confrares, als qui el agraïm per endavant la seva col•laboració. I comunica que al concloure la mateixa es servirà un vi d’Honor al nostre local del carrer Sant Francesc.

6 de febrer falta, després de patir una llarga malaltia, Jorge Enrique Belda, Majoral de la Confraria de Sant Jordi, i qui fóra President de la mateixa durant el període de 1985 a 1988.

19 febrer, és celebra la 4ª Assemblea General de la Confraria de Sant Jordi, a la Seu Social. Aprovant-se per unanimitat l’acta de la Assemblea anterior, la Insígnia que identificarà a partir d’aquest moment a totes les Juntes Directives, i és elegit com a nou President per al període 2011 – 2014 José Vicente Berenguer Valls, Vicepresident Leonardo Ferre Bodi, Secretari Juan Juan Ferre i Tresorer Vicente Ferre Domenech. S’inicia el servei per la Junta Directiva d’un xicotet refrigeri una vegada conclosa la assemblea als locals de la Confraria del c/ Sant Francesc, Nº 10-12.

23 de febrer, es recupera i és realitza la primera Missa a intenció pels difunts i les intencions dels Confrares de la Confraria de Sant Jordi. Recuperant la costum que ja es feia l’any 1928 per a “Major Glòria de Sant Jordi”, el dia 23 de cada mes.

3 de març la Fundació de La Llum de Les Imatges recull , per la seua pròpia empresa de transport, la maqueta del Monument a Sant Jordi per ser exposada a la exposició Camins D´Art que es celebrarà a la ciutat de Alcoi i lliura a la Confraria els certificats de transport i de assegurança de la mateixa.

7 de març un Confrare obsequia la Confraria amb un crucifix en bronze, per a presidir l´Altar de la Ermita de Sant Jordi.
La família Esteve Belda obsequia la Confraria 4 “casettes” amb gravacions de concerts de les Jornades Musicals, que fa anys comercialitza la Confraria.

8 de març el nostre Consiliari i Rector de la Parròquia Ricardo Díaz de Rábago i Verdeguer, obsequia la Confraria amb diversos materials que la Confraria ha utilitzar al llarg de la seua història: fotolits i motlles del fullet explicatiu de la medalla que es va encunyar per commemorar el II Centenari de l’arribada de la Relíquia de Sant Jordi a Banyeres l’any 1780, una prova en plom del motlle del clauer que reproduïa la medalla commemorativa antes esmentada, i diverses targetes filatèliques que es van editar per commemorar l´inauguració de la Ermita de Sant Jordi.

18 de març Miguel Sempere Martínez dona a la Confraria de Sant Jordi per incrementar el seu patrimoni dos làmines reproducció facsímil de la imatge de Sant Jordi realitzada pel Mestre Martínez; dos reproduccions facsímils de les composicions que D. Emilio Berenguer Mora dedicà a D. Victoriano Martínez, Capità Major de la Comparsa de Cristians en 1883; un disc LP en vinil del concert d’orgue realitzat a Banyeres per Vicente Ros i Vicente Campos en 1985; una prova en plom de la Medalla commemorativa del II Centenari de l’arribada de la Relíquia de Sant Jordi encunyada en valencià; un exemplar del llibre “25 anys de festa, poesia i teatre” escrit per ell mateix i ens a cedit un nombre important de fotografies, per a incorporar-les a l’arxiu digital de la Confraria.
S’aprova per la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi el primer esborrany del Reglament Intern de la Junta de Majorals de la Confraria de Sant Jordi, i es reparteix als Majorals de Sant Jordi, una còpia del mateix, per a la seua revisió, millora i consens.
Vicent Berenguer Micó, obsequia la Confraria el llibre “Les nostres Auqyes” volum 5, que conta la Llegenda de Sant Jordi.

23 de març s’inaugura pel Bisbe de València Carlos Osoro l’exposició “Camins d’Art” de la Fundació la Llum de les Imatges a la seu d’Alcoi, en la qual s’exposa la maqueta del Monument de Sant Jordi, cedida per la Confraria de Sant Jordi, una reproducció del cap del monument a tamany real aportat per l’autor Manolo Boix, la capa del Tern de Sant Jordi i un Porta Pau de plata sobredaurada aportats per la Parròquia de Santa Maria de la Misericòrdia; També s’exposa l’excepcional remat que coronava el retaule major, d’estil gòtic, de l’antiga església de Banyeres de Mariola, que tènia a la Mare de Déu de la Misericòrdia com a titular, que representa el Calvari, obra de Joan Reixach, realitzada al voltant de 1460-1465. Aquesta obra ha sigut aportada per la Casa Masaveu d’Oviedo, propietària des de 1992, i que molts anys abans havia format part de la col•lecció Ramón Llaures a Neguri de Bilbao; Y també s’esposa una imatge de Sant Jordi plantat d’estil avantguardista obra de l’escultor banyerut Vicente Ferrero. Assistint a la inauguració el President que va realitzar el Monument a Sant Jordi, Jorge Juan Francés Albero, el President actual Jorge E. Esteve Romero i membres de la Junta Directiva actual.

3 d’abril la Junta Directiva retira de la Ermita de Sant Jordi tot el material i la Imatge de Sant Jordi “El Xicotet” per a que puguen començar les labors de decoració i daurat dels sostres de la Ermita.

4 al 14 d’abril és realitzen els treballs de decoració del sostre de l’ ermita de Sant Jordi, consistents en el repàs i compactació del basament de guix, consolidació i enlliçat, pintat i decoració amb cintes de or fi emmarcant les golfes.

14 d’abril es reuneixen els responsables de Creu Roja, Grup de Catequistes, Repartiment d’aliments a les famílies necessitades, Confraria de Santa Llúcia convocats pel President de la Confraria de Sant Jordi per tractar tot el referent a les despeses comuns de les seus socials de totes les associacions, la possibilitat de contractar un segur de responsabilitat civil i una roda de encarregats de forma anual per responsabilitzar-se del manteniment dels espais comuns de l’edifici.

17 d’abril Diumenge de Rams, és presenten al Teatre Principal de Banyeres de Mariola, els treballs de reorganització i catalogació de l’arxiu així com la Pàgina Web de la Confraria de Sant Jordi. Participant en la mateixa l´Alcalde del nostre poble, el President de la Comissió de Festes, el dissenyador de la web, un dels responsables de la catalogació de l’arxiu i el nostre President.
Al finalitzar la presentació, i en el mateix teatre, s’ha signat amb Nacho Alonso Garre i la seua esposa Inma Jordá Ferre, el conveni de cessió de espai en el seu servidor i diveros temes técnis per allotjar la web de la Confraria de Sant Jordi.

19 d’abril es signa l’Acta Notarial en la notaria de Na María Laura Muñoz Alonso, de la veïna població de Muro d’Alcoi, per part del compositor de la Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, Frco. José Molina Rubio, i pel President de la Confraria de Sant Jordi, Jorge E. Esteve Romero. Escriptura en la que es reconeix l’ autoria de l’obra i en la que es determina que la propietat de la mateixa passa a ser plenament de la Confraria de Sant Jordi.

21 d’abril pel matí i encara que plovia, la Junta Directiva i el matrimoni encarregat del manteniment de la Ermita de Sant Jordi, Antonio Prats y Conchi, realitzen la neteja i es torna a col•locar tot el material i la Imatge del nostre Patró, una vegada acabades les labors de decoració i daurat dels sostres de la Ermita de Sant Jordi.

23 d’abril Dissabte Sant, pel matí es col•loca la pancarta amb el rostre de la Imatge de Sant Jordi i la llegenda Vitol al nostre Patró Sant Jordi. Després de la Vigília Pasqual i l’Encontre és celebra el Dia de Sant Jordi amb una Festa a la Plaça Major, en la que l’Imatge Sant Jordi que presideix l´ Altar ix al carrer, sent rebuda pels veïns amb ciris de color roig encesos, cantant-se el Gojos i l´Himne a Sant Jordi, sent venerada, al mateix temps, i per primera vegada per les mes de 2000 persones assistents a l’acte.
Per aquesta ocasió s´havia decorat la Plaça amb roda balcons am l’escut de Sant Jordi, i una vegada acabada la veneració es reparteixen dolços i licors tradicionals, mentrestant la Stat. Musical de Banyeres interpreta, com es habitual els darrers anys, musica festera.

28 d’abril, es realitza el Trasllat de Sant Jordi, al haver coincidit el Dissabte Sant amb el dia de Sant Jordi, desde la seua Ermita al Temple Parroquial de Santa Maria.
Una vegada conclòs, els components de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi obsequien al seu President, Jorge Enrique Esteve Romero, la insígnia de Majoral. L’acte ha tingut lloc als peus de Sant Jordi al Temple Parroquial de Santa Maria de la Misericòrdia una vegada finalitzat el trasllat del nostre Patró, des de la seua ermita a l’església parroquial. Després de la lectura d’unes paraules d’agraïment per part del Secretari de la Junta Directiva Jorge Sempere Avellán, en nom de tots, se li ha fet entrega, pel Vicepresident Juan Vicente Martínez Valero, de la antes citada insígnia. Esta li serà imposada el pròxim dia 30 d’abril, dia de la celebració de la festivitat de Sant Jordi, una vegada conclòs l’acte protocol•lari de la firma per part del predicador del Dia de Sant Jordi en el Llibre d’Or de la Confraria que es realitza en la seua Seu finalitzada la Missa Major.

29 d’abril, al haver coincidit el Dissabte Sant amb el dia de Sant Jordi, hi haver atrasat les festes, es celebra l’Ofrena de Flors a Sant Jordi.

30 d’abril, al haver coincidit el Dissabte Sant amb el dia de Sant Jordi, es celebra en aquesta data el Dia del nostre Patró Sant Jordi.
Prèvia la celebració de la Missa Major del Dia de Sant Jordi Merce Silvestre, membre de la Junta Directiva, ha obsequiat la Confraria de Sant Jordi un mantell per a l´Altar del nostre Patró, confeccionat en tela de fil de cotó i brodat per ella mateixa amb l’escut de Banyeres de Mariola y els deu escuts de les filaes de moros i cristians.
Presideix la Missa Major de Sant Jordi Mossèn Enrique Abad Domenech, qui va exercir la seua vocació en la veïna localitat d’Ibi, arribant a ser Capità de la Filà de Maseros en 1984. En l’actualitat és rector -prevere de la Parròquia de Sant Josep de Carolinas, en Alacant.
Es fa pública la llista de la nova Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi per al període 2011 – 2014: En José Vicente Berenguer Valls com a President, Leonardo Ferre Bodi com a Vicepresident, Juan Juan Ferre, com a Secretari i Vicente Ferre Domenech com a Tresorer.
Al finalitzar la Missa Major, la Coral Mariola, fa entrega al President de la Confraria un quadre en agraïment per haver comptat en ells per a la estrena de la Missa de Sant Jordi l’any passat.
Una vegada conclosa la Missa Major de Sant Jordi i en l’acte que es celebra en la Seu Social de la Confraria, en el que el Sr. Predicador firma en el Llibre d’Or de la Confraria de Sant Jordi, ha sigut anomenat com Majoral de Sant Jordi Jorge Enrique Esteve Romero, President de la Confraria durant el període 2008-2011, sent-li imposada la insígnia que li van obsequiar el membres de la Junta Directiva el dia 28 d’abril. Que prèviament havia sigut beneïda pel Rector i Consiliari de la Confraria En Ricardo Díaz de Rábago Verdeguer..
Al mig dia, i una volta acabada la Missa Major, es confirma la assegurança definitiva de la Carrossa de Sant Jordi, per la Companyia Groupama Autos, pertanyent al Grup Mayo Corredoria d’Assegurances. Cal destacar que a l’inicií de la Solemne Processó i una vegada ja estava la Imatge de Sant Jordi a la Plaça Major, va estar un ratet plovent, parant a temps i podent fer la processó sense cap incidència.
Per la vesprada, i antes de la Solemne Processó, als peus del nostre Patró Sant Jordi, se li fa entrega del conte de Sant Jordi als xiquets Jordi Berenguer Sanchis i Jordi Francés Francés, Jordi Valero Ribera i Gorka Marín Vañó batejats este anys amb el nom del nostre Patró.

1 de maig de 2011, mor a Roma, el Cardenal Agustín García Gascó – Vicente. Qui fora Arquebisbe de la Diòcesi de Valencia, molt vinculat a la Confraria de Sant Jordi al haver beneït al Monument a Sant Jordi i signat els Estatuts de la mateixa l’any 2000.

2 de maig Dia del Sant Crist, a conseqüència de la forta pluja tan sols entren al cementeri les filaes del bàndol cristià. Tenint que suspendre la Missa del Cementeri per consens entre el President de la Comissió de Festes, el President de la Confraria de Sant Jordi, i l´Alcalde de Festes; Donant-se opció a les filaes del bàndol moro a que entren al cementeri per fer les seues salves per la vesprada si el temps ho permet. I així es va fer, al acompanyar l’oratge.
Quedant ajornat el sorteig de la Imatge de Sant Jordi que tradicionalment celebra la Confraria de Sant Jordi entre els seus associats.

8 i 15 de maig es celebren les XXXII Jornades Musicals de l´Octavari de Sant Jordi al Temple Parroquial de Santa Maria de la Misericòrdia.

10 de maig es celebra l´Octavari de Sant Jordi pels difunts i intencions de la Confraria de Sant Jordi i al finalitzar es procedeix a fer el sorteig de l´Imatge del nostre Patró entre tots els associats, que s´havia tingut que ajornar el pasat dia 2, per la forta pluja.

14 de maig Minuts abans de celebrar la Missa del trasllat de pujada de la Imatge del nostre Patró Sant Jordi, en el saló de la Seu Social de la Confraria, i una vegada finalitzat el repàs del guió de treballs a realitzar durant el trasllat, els membres de la Junta Directiva 2008 – 2011 li fan entrega al seu President de un plat de ceràmica de reflexos daurats, decorat amb la imatge de Sant Jordi i elements decoratius seguint l’estil dels segles XV al XVIII. El plat amb unes mesures de 54 cm de diàmetre i amb una barana de 7 cm, ha sigut realitzat pel ceramista Arturo Mora Benavent de Manises (València) i numerat amb el número 010703. Este plat, forma part de l’obsequi de la Insígnia de Majoral que la Junta Directiva li va fer el passat 29 d’abril, una vegada conclòs el trasllat de baixada, i que per motius aliens a la Junta no va arribar a temps i l’obsequi no se li va poder entregar conjuntament. El President, molt emocionat els ha donat les gràcies a tots.
Es realitza el Trasllat de Sant Jordi, desde el Temple Parroquial de Santa Maria de la Misericòrdia a la seua Ermita, gràcies a que el temps ho permet, i en el que participa per primera vegada la nova Junta Directiva per al període 2011 / 2014.
Una vegada finalitzat, es realitza el Sopar de Canvi de Juntes Directives al Restaurant Mariola, decorat al efecte, i al que assisteixen 227 persones. Que comença en retràs degut a la forta pluja que ha dificultat l’arribada al restaurant dels començals i sobretot dels membres de les juntes directives que estaven arreplegant el material utilitzat en el Trasllat. Al finalitzar el mateix, i abans del parlaments dels Presidents eixint i entrant, i com a benvinguda a la nova junta, el Majoral Major, el President i els membres de la Junta 2008/2011 que acaba el seu període al front de la Confraria de Sant Jordi els imposen a la junta Directiva per al període 2011-2014, la Insígnia que els identifica com a la nova Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi.

19 de maig de 2011 s’assigna el NIF definitiu a la Confraria de Sant Jordi per l’Agència Tributària, i més concretament per la seua delegació territorial d’Alacant.

24 de maig, membres de la Junta Directiva i alguns familiars realitzen una excursió de germanor i peregrinatge al Santuari de la Mare de Déu d´Agres.

27 de maig Jorge Enrique Esteve Romero, President de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi 2008/2011, en agraïment per tota la col•laboració i els esforços realitzats al llarg d’estos tres últims anys, , sent que la Junta Directiva celebra en el dia de hui la seua última assemblea com a equip gestor de la Confraria, els ha convocat a la masia Ull de Canals i una vegada conclosa la reunió i la posterior aprovació de la seua última Acta els ha convidat a un sopar de germanor. En el transcurs del mateix els ha obsequiat amb una làmina de Sant Jordi, dissenyada i reproduïda expressament per aquesta ocasió, numerada, dedicada i signada per ell mateix. Estampa en la que estan representats els elements més representatius de la Confraria i que defineixen el treball realitzat al llarg dels últims 36 mesos de dedicació i servici al poble de Banyeres de Mariola, a la Confraria i a Sant Jordi: la imatge de Sant Jordi restaurada l’any 2010, Banyeres de Mariola, la Creu de Sant Jordi, la Relíquia de 1780 i la imatge de Sant Jordi “El Vellet”, tot el conjunt envoltat per una sanefa decorativa al estil del s. XVIII, en la que figuren les llegendes “Junta Directiva 2008 – 2011” i “President Jorge E. Esteve Romero”.

29 de maig en l’acte organitzat per la Comissió de Festes de Sant Jordi al Teatre Principal, s’ha procedit a l’entrega de premis dels diferents concursos festers,
s’han entregat els pergamins de record als Comissionats, Alcalde de Festes, Presidents i Representants municipals que acaben els seus respectius períodes de representació al capdavant de les filaes, Comissió de Festes, etc. Així mateix també se’ls ha fet entrega de pergamins en agraïment i record per la seua dedicació i col•laboració amb la Comissió de Festes de Sant Jordi a les representants de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi 2008 – 2011 en la Comissió de Festes, Clara Aracil Samper i Mª José Mataix Francés, i també al President Jorge Enrique Esteve Romero.

Durant el mes de maig es realitza el 2on Inventari de tot el Patrimoni i material que la Confraria de Sant Jordi posseeix, administra i es responsabilitza, tant de la Seu Social, com el dipositat al Temple Parroquial de Santa Maria i a la Ermita de Sant Jordi.

3 i 4 de juny, és realitza el Traspàs de Juntes Directives i relleu de les diferents comissions de treball i pels diferents responsables de feines concretes, així com pels Tresorers, Secretaris, Vicepresidents i Presidents. Prenent possessió la nova Junta Directiva presidida per José Vicente Berenguer Valls.

4 de juny, les netes de Gregorio Molina, per part de Nieves Molina Albero, Mª José i Nieves Bizarro Molina, en nom de tots els hereus de Nieves Molina Albero, obsequien la Confraria de Sant Jordi un Calze de plata daurada amb la seua patena, un tapa – calze en feltre blanc decorat amb la representació de l’Esperit Sant pintat a mà, una sobre tovalloleta d’altar en tela de fil blanc de cotó decorat amb calats i un porta formes en llautó platejat, que utilitzava la família a la capella de la fabrica Paperera Sant Jordi a Xàtiva, així com el frontal d’altar que s’utilitzava a la capella de Sant Jordi del castell de Xàtiva. Obsequi que no s’havia pogut fer antes, per qüestions de agenda per part de la família.
Al Temple Parroquial de Santa Maria de la Misericòrdia de Banyeres de Mariola es celebra una Missa en sufragi del Cardenal Agustín García – Gascó Vicente que recientment va faltar. El Cardenal estava molt vinculat al poble de Banyeres de Mariola i a la nostra Confraria ja que ens havia visitat y acompanyat en aconteiximents importants per al nostre poble i la nostra entitat.

Any 2010

18 de gener la Junta Directiva trasllada l’anda i la Imatge de Sant Jordi al taller d’Art i Restauració d’Algemesí, per a procedir a l’inicií dels treballs de desparasitat, reparació i restauració. Excepte imprevistos estaran de tornada al nostre poble amb el temps suficient per a poder celebrar les Festes del pròxim mes d’abril.

22 de gener és presenta el nou model de roda balcó, amb la imatge del “Guió de Sant Jordi”, fabricat amb teixit a la plana, amb una impressió digital a quadricromia garantida pel fabricant per a 10 anys, i totalment confeccionat, rematat a la vora amb un rivet de ras daurat, porta 3 cintes en la part superior per a lligar-se al balcó i dos cintes més, una a cada costat i al llarg, per a evitar que en el cas que faça vent el roda balcó s’en vole.
Visiten Banyeres de Mariola els delegats de la Fundació La Llum de les Imatges i els responsables de la Rectoria Episcopal de la nostra comarca, per fer la primera selecció de peces a exposar de la nostra localitat, entre les triades per a l’exposició van escollir la maqueta de la imatge de El Monument a Sant Jordi de Manuel Boix, davant l’impossibilitat de traslladar el Monument a Sant Jordi.

23 de gener, els Presidents de les diferents filaes sol•liciten que es faça oficial la seua participació en la Missa Solemne i en la Processó de les festes de Sant Jordi i de la Relíquia.

4 de febrer es fotografia el Reliquiari i la Relíquia de Sant Jordi per a tindre fotos de qualitat al arxiu de la Confraria i poder fer una reproducció en paper fotogràfic i fusta per a completar el Reliquiari de fusta quan estiga exposat al Cambril de Sant Jordi al fons de la Capella de la Comunió al Temple Parroquial de Santa Maria.

6 de febrer la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda el reingrés a la UNDEF. A més es discuteixen les al•legacions presentades i s’aprova l’esborrany del nou Reglament de la Comissió de Festes de Sant Jordi, obrint un termini per a presentar al•legacions pels festers, Confraria de Sant Jordi i bandes de música.

16 de febrer el M. I. Ajuntament de Banyeres de Mariola convoca un reunió consultiva amb l’ànim de conèixer el sentir dels diversos col•lectius directament implicats i afectats pel calendari local i per a les festes de Sant Jordi de 2011, al coincidir plenament amb la celebració de la Setmana Santa. A la esmentada convocatòria han assistit el Sr. Alcalde, els representants dels partits polítics, sindicats, gremi de comerciants, representants de la patronal, de la Comissió de Festes i de la Confraria de Sant Jordi. En esta reunió cadascun dels representants ha manifestat el seu sentir respecte al calendari fester de l’any 2011. Concloent la reunió amb l’acord de convocar una nova reunió a primers del pròxim mes d’abril, en la que es procedirà a votar definitivament les diferents propostes plantejades.

1 de març comença la venda del nou model de roda balcó, amb la imatge del “Guió de Sant Jordi”,

13 de març es recupera la porta original que tenia l’Ermita de Sant Jordi quan estava ubicada al Molí Pont, abans de la seua recuperació. Des d’aleshores fins hui l’havia tingut en custodiada i guardada, a fi de que no es perdés ni es trenqués una família del nostre poble. La porta està formada per dos fulls de fusta de movila, massissos, amb forma arrodonida a la part superior i amb plafons decoratius.

14 de març es celebra a Bocairent, dins dels actes del seu 150 Aniversari de la celebració de les festes de moros i cristians, l’Assemblea Nacional anual de la UNDEF (Unió Nacional d’Entitats Festeres de Moros i Cristians) a la que Banyeres de Mariola havia demanat setmanes abans el seu reingrés. A l’esmentada Assemblea va assistir una comissió representativa del món de la Festa de Moros i Cristians del nostre poble amb el 1r Tinent d’Alcalde, Regidor de Festes i President de la Comissió de Festes de Sant Jordi, una àmplia representació municipal amb l’Alcalde de Festes, el Cronista Oficial de Festes, els presidents de les deu filaes del nostre poble i el President de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, el qual va ser convidat personalment pel President de la Comissió de Festes de Sant Jordi.
En el transcurs de l’Assemblea es va procedir a la votació per a l’acceptació de nous ingressos en la UNDEF, sent aprovat el reingrés de Banyeres de Mariola per unanimitat. Pel que novament Banyeres de Mariola pertany a la UNDEF, entitat de què havia format part del grup fundador en el moment de la seua creació.
El fotògraf local Remigio Silvestre obsequia la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, una obra original de la seva creació, fotografia impresa sobre llenç muntada en un bastidor de fusta, que representa el Reliquiari de 1780.

16, 17 i 18 de març aprofitant que la Imatge de Sant Jordi està fora de la seua ermita es realitzen els treballs i labors de consolidació dels sostres: rascat, compactat, massillat i repintat de sostres amb el mateix color a l’existent, que estaven molt deteriorats a causa de la humitat ocasionada per filtracions i goteres, una vegada comprovat el bon resultat de les reparacions realitzades entre finals de 2008 i principis del 2009. Així mateix es procedeix a la protecció de la pedra de silleria interior amb vernís invisible i protector mate per a evitar brutícies.

20 de març la Junta Directiva juntament amb el matrimoni, Antonio Prats i la seua dona Conchi, encarregats del manteniment de la Ermita, porten a terme la neteja i organització de la Ermita de Sant Jordi, una vegada acabades les obres de restauració i pintat del sostre.

23 de març, s’inaugura l’exposició “Camins d’Art”, organitzada per la Fundació La Llum de les Imatges, en la que juntament amb altres obres de Banyeres de Mariola, s’exposa la maqueta en bronze del Monument a Sant Jordi, obra de l’escultor valencià Manuel Boix, propietat de la Confraria de Sant Jordi.

Durant el mes de març es canvia el quadre elèctric de l’elevador de l’Altar de Sant Jordi, per un quadre de maniobra electrònic, amb “finals de carrera” en la part de dalt i la de baix de les guies, per a evitar que la plataforma elevadora de la Imatge de Sant Jordi es descentre i s´en ixca dels carrils que la dirigeixen.

2 d´abril una família de Banyeres de forma anònima, ha sufragat els costos de la composició de la “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola” en Acció de Gràcies a Sant Jordi pels favors i benediccions rebudes.

6 i 7 d’abril es munta al Temple Parroquial de Santa Maria l’entarima’t per a la estrena de la Missa de Sant Jordi.

8 d’abril, Després la primera reunió consultiva celebrada el passat 16 de febrer convocada pel M. I. Ajuntament, i després de quasi 2 mesos de reflexió i consultes, l’Ajuntament ha convocat una nova reunió a fi de decidir i concretar les dates per a la celebració de les Festes Patronals en honor a Sant Jordi Màrtir l’any que ve.
A l’esmentada convocatòria han assistit el Sr. Alcalde, els representants dels partits polítics, sindicats, gremi de comerciants, ames de casa, representants de la patronal, de la Comissió de Festes i de la Confraria de Sant Jordi.
En esta reunió cada un dels representants ha manifestat el seu sentir i el de la seua associació respecte al calendari fester de 2011, acordant-se per majoria que les Festes de Sant Jordi de al coincidir amb la Setmana Santa, es celebren els dies 29 i 30 d’abril i 1 i 2 de maig del 2011. Pel que fa a la Confraria de Sant Jordi, es proposa com a dates per als Trasllats de Sant Jordi: La baixada el dia 24 d’abril del 2011, Diumenge de Pasqua. I la pujada el dissabte 14 de maig del 2011.

14 d´abril Zita Lozano obsequia la Confraria de Sant Jordi una “puntilla punt de ganxo” per a confeccionar una tovalla per a guarnir l’Altar de Sant Jordi. Realitzada amb fil de cotó blanc, i feta en ganxet de forma artesanal. Els dibuixos que la decoren fan referència a motius religiosos (Creu de Crist i el Sagrat Cor de Jesús), i té unes mesures de 300 cm de llarg per 35 cm d’ample.

15 d’abril Amb l’ ànim d’engrandir el fons documental que la Confraria posseeix sobre Sant Jordi, la família Belda – Montava ha obsequiat la Confraria exemplar dels Gojos a Sant Jordi, editat l’any 1995 pel Centre de la Cultura Catalana del Principat d’Andorra, venerat a la Parròquia de Canillo, bisbat d’Urgell, en commemoració de la seua creació.
ES celebra a l’Ajuntament la 1a reunió en la que es discuteixen les al•legacions al Reglament de la Comissió de Festes de Sant Jordi. I en la que la Confraria de Sant Jordi presenta en presenta 23, les quals van ser acceptades pràcticament en la seua totalitat.

14, 15 i 16 d’abril es munta al Saló de la Seu de la Confraria de Sant Jordi la vitrina per guardar, protegir i exposar el Guió de Sant Jordi, obsequiat per una família de nostre poble.

16 d’abril a les 12:30 h. visiten Banyeres de Mariola els Comissionats de l’exposició “La llum de les Imatges” que es celebrarà a primers de l’any que ve 2011 en la veïna ciutat d’Alcoi. Per analitzar “in situ” les peces seleccionades de l’Església Parroquial i de la nostra Seu, comprovant el material prèviament seleccionat a finals de l’any passat per a l’exposició. Resultant les mateixes de plena satisfacció per a ells i ratificant novament la preselecció realitzada.
Una família de Banyeres de forma anònima, ha obsequiat la Confraria de Sant Jordi, amb una vitrina – expositora per a guardar el Guió de Sant Jordi.
Es convoca al responsable de Protocol de la corporació municipal, President i Alcalde de la Comissió de Festes i a tots el Presidents de les 10 filaes i bandes de musica per explicar-los el protocol i horaris per a la rebuda del Cardenal, i així poder complir estrictament l’horari per al començament de la Missa Major del dia de Sant Jordi.

17 abril, arriben A Banyeres de Mariola l´Imatge i l´Anda de Sant Jordi “El Xicotet”, una vegada conclosa la restauració pel taller Art i Restauració d´Algemesí, esperant-les a la Seu Social de la Confraria els Majorals de Sant Jordi i altres membres de la Junta Directiva, on es quedaran fins el dia 21 en el que es celebrarà el Trasllat de Sant Jordi desde la Ermita al Temple Parroquial de Santa Maria de la Misericòrdia.

18 d’abril, encara que plou, és col•loca un bagul fabricat a mida en l’ermita de Sant Jordi, per guardar els ornaments religiosos i la roba del rector, a més serveix de seient per al celebrant i com a suport per baixar i pujar la Imatge de Sant Jordi de la seua peanya.

21 d’abril, dia del Trasllat de baixada, s’estrenen novament, després del procés de restauració, l’Anda i l’ imatge de Sant Jordi “El Xicotet”.
A més i en compliment dels Estatuts de la Confraria de Sant Jordi, i més concretament en el seu Títol IV Òrgans de Govern, article 13.1, que diu: “ … Seran membres nats de la Junta el Reverend Rector i Vicaris de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola.…”, la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi ha procedit, abans d’iniciar-se este, i una vegada confirmat el nomenament com a Vicari de Banyeres de Mariola del Pare Gerson David Gallego Diosa, a imposar-li la Insígnia que l’acredita com a membre de ple dret de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi.

23 d’abril Dia de Sant Jordi, presideix la Missa Major de Sant Jordi el Cardenal Agustín García – Gascó Vicente, assistint també els Vicepresidents de la Diputació d’Alacant Mª Carmen Jimenez i Juan Molina Beneito, en la que s’estrena la “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola”, cantada per 70 membres de la Coral Mariola i persones col•laboradores i 11 musics de la Stat. Musical Banyeres de Mariola sota la direcció de Rafael García Vidal. Per donar-li un major realç s´ edita un llibret commemoratiu. Durant la Solemne Processó de Sant Jordi comença a col•locar-se la Imatge de Sant Jordi des de l’inicií de la Processó un poc més de costat, per a què tots els que participen en la mateixa la puguen contemplar millor.
Antes de la Solemne Processó, i als peus del nostre Patró, se li ha fet entrega als xiquets Jordi Calabuig Belda, i al xiquet Jordi Beneyto Torres del conte “Ja arriba Sant Jordi a Banyeres de Mariola”.

25 d’abril, presideix la Missa del Cementeri el Bisbe de Menorca Salvador Giménez Valls, qui una vegada conclosa la celebració eucarística, va departir amb les filaes, i compartir l’esmorzar amb la Filà de Cristians en la esplanada del Sant Crist, acompanyat pel Rector de la Parròquia i pel President de la Confraria de Sant Jordi.

28 d’abril és canvia el transformador – commutador de l’Anda de Sant Jordi “El Xicotet”, cremat durant la Missa Major del dia de Sant Jordi a conseqüència d’una pujada de la potència elèctrica.

8 de maig la Comissió de Festes de Sant Jordi resol les al•legacions presentades al nou Reglament per part de tots els festers, les filaes, la Confraria de Sant Jordi i les bandes de musica.

2, 9 i 16 de maig, es realitzen les XXXI Jornades Musicals de l´Octavari de Sant Jordi. En el primer concert es repeteix la “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola”. Al finalitzar el concert, la Junta de la Confraria va oferir en la Seu Social un vi d’honor a tots els participants en l’estrena de la Missa i en el concert de l’Octavari, aprofitant l’acte per a obsequiar a cadascun d’ells amb un xicotet regal consistent en una làmina de Sant Jordi, individualment dedicada, un exemplar del cartell i del llibret de mà commemoratiu de l’estrena de la Missa, un fullet, un cartell i un programa de mà de les XXXI Jornades Musicals de l’Octavari de Sant Jordi i un CD editat per la Confraria i gravat el dia de l’estrena de la que a partir d’ara serà la Missa que Banyeres oferirà al nostre Patró Sant Jordi, Cd que se’ls lliurarà posteriorment en el mes d’octubre.

24 de maig es formalitza la sol•licitud de préstec per la Confraria de Sant Jordi a favor de la Fundació La Llum de les Imatges de la maqueta de la imatge del Monument a Sant Jordi, obra de l’artista valencià Manuel Boix.
Per fi, i després de quasi de dos anys de treballs, gestions i seguiment, s’ha produït la inscripció definitiva en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, mitjançant Resolució de 24 de maig de 2010 del Director General de Relacions amb les Confessions.

28 de maig l’Associació de malalts d´Alzheimer inaugura la seua nova seu i centre de atenció als malalts i de descans i reforç a les famílies, i a la que la Confraria de Sant Jordi, atenent el suggeriment realitzat per la pròpia Associació de que Sant Jordi presidira la seua seu, ha obsequiat a esta associació amb una làmina emmarcada de Sant Jordi, amb una placa gravada com a recordatori de l’efemèride de la inauguració de la seua nova seu.

6 de juny la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi participa en la Processó del Corpus, juntament amb els altres estaments de la Parròquia de Santa Maria, presidida pel Guió de Sant Jordi.

10 de juny comencen les labors de restauració i platejat amb plata fina del Reliquiari de fusta pel taller d´Algemesí Art i Restauració Xavier Ferragut, S. L. La Confraria de Sant Jordi ha iniciat els treballs per a donar-li valor patrimonial al Reliquiari de fusta realitzat per Fernando Martínez Miguel, quan era membre de la Junta Directiva de la Confraria presidida per Germán Ribera Doménech; reproducció fidel a escala del nostre Reliquiari vingut des de Roma l’any 1780 i que s’utilitza durant la festa de la Relíquia. Per a estos treballs de restauració i ennobliment de la peça s’ha arribat a un acord amb la mateixa empresa que ja va restaurar a primers d’any l’Anda i la imatge de Sant Jordi “El Xicotet”. De les tasques a escometre cal destacar: un profund procés de neteja i rascat de l’or fals amb que es va daurar en el seu moment, aplicació d’un tractament contra el corcó i xilòfags per a la seua protecció, un delicat procés de platejat amb plata autèntica i per a finalitzar tres capes d’acabat per a la seua protecció.

26 de juny la Junta Directiva celebra el segon dia de germanor y convivència amb una excursió a la Penya La Blasca i Font de Picorromeu.

10 de juliol Davant de la demanda de molts veïns que tindrien el gust i voluntat de recuperar un signe tant nostre, com és el de manifestar i expressar la seua devoció i gratitud al nostre patró, encenent un ciri, s’han adquirit dos lampadaris amb 72 llums cada un per a iniciar les labors de decoració i policromat dels mateixos. Que arriben a la nostra seu social el dia 12. Comneçant de seguida les labors de decoració i enriquiment dels mateixos

19 de juliol, es munta la peanya de fusta en el Cambril de Sant Jordi en la Capella de la Comunió del Temple de Santa María de la Misericòrdia per a albergar el Reliquiari de fusta.

19 al 27 de juliol, és munta la nova il•luminació de l’Altar de Sant Jordi al Temple Parroquial de Santa Maria de la Misericòrdia, composada per 10 projectors halògens, allotjats als pilars del davant de l’altar; Cinc a cada costat, per il•luminar tota la superfície del mateix.

21 al 26 de juliol 19 de juliol, es decora la peanya de fusta seguint les directrius estètiques del Cambril de Sant Jordi, ubicat en la Capella de la Comunió del Temple de Santa María de la Misericòrdia per a albergar el Reliquiari de fusta. Policromada y daurada pel pintor decorador de Bocairent Pepe Cerdá.

23 de juliol el vandalisme i el mal tracte del patrimoni del nostre poble que últimament fan alguns grups incontrolats arriba a l’ermita de Sant Jordi. Han trencat una de les tres vidrieres circulars de la façana principal a pedrades, sent destruïda pràcticament en la seua totalitat.

25 d’agost hem de desistir de procedir a la restauració de la decoració interior de la volta del Creuer de Sant Jordi, per la debilitat i no aguantar el sòl del Temple Parroquial el pes de la plataforma elevadora, que ja estava dins del Temple. Havent de tornar els decoradors al seu poble d’origen.
Arriba el Reliquiari de fusta que els últims mesos havia estat restaurant i platejant amb plata fina el taller d´Algemesí Art i Restauració Xavier Ferragut, S. L.; i s’ubica sobre la peanya col•locada al Cambril de Sant Jordi ubicat al fons de la Capella de la Comunió del Temple Parroquial de Santa Maria de la Misericòrdia, al que també se li posa una reproducció fotogràfica sobre fusta, a escala real, del Reliquiari de Sant Jordi.

28 d’agost la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi a través dels col•laboradors parroquials i personal de la residència geriàtrica, visita i fa arribar a tots els malalts i impedits del nostre poble la targeta que periòdicament edita amb una nova Imatge de Sant Jordi, així com la invitació per a seguir els actes religiosos en commemoració de la festa de la Relíquia de 2010 a través del circuit local de televisió. La Corporació Municipal, en el seu Ple, aprova el nou Reglament per a la Comissió de Festes de Sant Jordi.

5 de setembre Festa de la Relíquia, presideix la Missa Major de la Relíquia de Sant Jordi el Canonge de la Catedral Metropolitana de Valencia Manuel Soler Espí, qui fora Rector de la nostra parròquia als anys 70.
Durant la Missa Major de la Festa de la Relíquia de Sant Jordi, s’estrena novament el Reliquiari de fusta després del procés de restauració i platejat amb plata fina brunyida. S’interpreta per primera vegada la versió reduïda de la Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola.
Antes de començar la Processó se li fa entrega al xiquet Jordi Mataix García del conte de Sant Jordi.
Per a l’inicií de la Processó es col•loca el Guió de Sant Jordi en el carrer Sant Jordi, a l’altura de la porta del Temple Parroquial formant totes les filaes darrere, per a millorar l’arribada a la Plaça Major.

21 de setembre, comença a funcionar el correu electrònic de la Confraria de Sant Jordi, a l’abast de qualsevol confrare i persona que necessités contactar amb la mateixa.

2 d’octubre comença la venda de les participacions i dècims de loteria per al sorteig de Nadal 2010, amb el Nº 52.923. La venda de participacions i dècims es du a terme per tots els comerços locals que habitualment col•laboren amb la Confraria, pels membres de la Junta Directiva i en la nostra seu social. Enguany per a la imatge de la papereta, s’ha seguit la línia marcada els anys passats. Utilitzant la imatge de Sant Jordi que es trau als trasllats i que ha sigut restaurada a primers de este any i que va ser novament estrenada les passades Festes de Sant Jordi.

16 d’octubre l’empresa Tam – Tam Disseny i Comunicació, i més concretament el seu responsable Josep Miquel Martínez Ferre, ha sigut el dissenyador elegit per realitzar la pagina web de la Confraria, i que ja va il•lustrar el conte de Sant Jordi, creat i editat per la Confraria el passat 2009, acceptant de bon grat i ràpidament este encàrrec.

17 d’octubre finalitzada la primera fase, (treballs de fusteria per la decoració i enriquiment dels nous lampadaris que en breu, seran col•locats junt a l’Altar de Sant Jordi. S’inicia ara l’etapa de policromat i daurat dels mateixos pel pintor decorador de la veïna localitat de Bocairent Pepe Cerdá.

18 d’octubre, es posen cristalls blindats en les finestres circulars de la façana principal de la Ermita de Sant Jordi, pels atacs indiscriminats de vàndals incontrolats. amb vidres de seguretat (6+6) les tres finestres redones de la façana principal que allotgen les vidrieres, a fi d’evitar que estos desperfectes es tornen a repetir.

29 d’octubre es munta la vidriera reparada que va ser trencada per actes vandàlics en l’ermita de Sant Jordi el passat mes de juliol, sent col•locada de nou en el seu allotjament habitual.

1 de novembre s’inicia la comercialització del Cd de la “Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola”, editat per la Confraria de Sant Jordi a partir de la gravació que va ser realitzada en directe el mateix dia de Sant Jordi passat, durant l’estrena en el transcurs de la Missa Major, pels equips de Radio Alcoy i en concret pel Tècnic de so Gonzalo Belenguer, la realització del màster a sigut supervisada pel mateix compositor Francisco José Molina Rubio i el Director de l’estrena Rafael García Vidal.

8 de novembre finalitza la segona fase, (policromat y daurat) de la decoració dels nous lampadaris que en breu, seran col•locats junt a l’Altar de Sant Jordi. Els treballs de policromat i daurat han estat realitzats pel pintor decorador Pepe Cerdá de la veïna localitat de Bocairent, que ja en anterioritat en havia realitzat la restauració del Cambril de Sant Jordi i la policromia de la peanya ubicada en el mateix Cambril per allotjar el Reliquiari de fusta junt a l’anda del nostre Patró Sant Jordi. Quedant així conclosos i llestos per a poder ser col•locats a l’església de Santa Maria.

12 de novembre, és col•loquen els dos nous lampadaris amb tecnologia LED, per a no embrutar l’Església ara que està a mig restaurar i decorar, decorats seguint la policromia del retaule del nostre Patró, un a cada costat de l’Altar de Sant Jordi al Temple Parroquial de Santa Maria.

20 de novembre s’inicia la comercialització de les participacions i dècims de loteria per al sorteig tradicional de “El Niño” 2011, amb el Nº 48.023. La venda de participacions i dècims es du a terme per tots els comerços locals que habitualment col•laboren amb la Confraria, pels membres de la Junta Directiva i en la nostra seu social.

25 de novembre en agraïment a la col•laboració desinteressada del Monjo Benedictí del Monestir de Montserrat de Barcelona, Germà Josep Miquel Bausset, per a l’enfocament dels textos litúrgics que formen part de la composició de la Missa de Sant Jordi, la Confraria li ha obsequiat amb diversos exemplars del CD de la gravació de la Missa de Sant Jordi realitzada en directe el passat 23 d’abril, amb l’ànim d’engrossir el seu fons documental, referent al nostre Patró Sant Jordi Màrtir

26 de novembre es col•loquen les antigues portes de la Ermita de Sant Jordi en la
cotxer – magatzem, a modo de quadre, penjades en la paret, per evitar que
s’estopegen.

3 de desembre la Família Beneyto Sanchis obsequia la Confraria amb la col•lecció de programes de Festes de Sant Jordi, una medalla del II Centenari de la arriba de la Reliquia de Sant Jordi i dos exemplars del llibre “HomenaJe a D. Godofredo Garrigues Perucho” que pertanyien al seu pare, per engrandir el patrimoni de la entitat de tots els Banyeruts.

4 de desembre es munta un angle de ferro per evitar el pas de l’aigua, en la porta metàl•lica de la cotxera – magatzem de la Seu de la Confraria de Sant Jordi i evitar inundacions,; es col•loquen dos tacos de fusta per a que el pal•li no estiga en terra; Es munten balsos de fusta al altell per a organitzar el material.

8 de desembre la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi felicita als seus Confrares, col•laboradors i a tots els veïns el Nadal 2009, i els ha remés el nou calendari per a l’any 2011, patrocinat com en anys anteriors per l’empresa local Deformac S. L. En esta ocasió s’ha utilitzat una Imatge de Sant Jordi a cavall, lluitant amb el drac, de l’autor Jaume Ferrer, i que pertany a l’altar de la Verge dels paers, ubicat a La Paeria, província de Lleida, sent l’obra original una pintura a l’oli sobre taula, concretament la taula lateral dreta, pintat al segle XV.

25 de desembre, entra en vigor el nou Reglament de la Comissió de Festes de Sant Jordi, després de ser aprovat per la Comissió, amb les aportacions realitzades per tots els estaments festers, municipals i per la pròpia Confraria, en les sessions realitzades durant l’any 2009 i 2010.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa María de Banyeres de Mariola al Sacerdot Gerson David Gallego Diosa, natural de Colombia.