Cronologia Board 1994 – 1998

1998

17 January: Chairman of the Festival Committee Saint George announces that day 31 January signing, by members of the subcommittee, The new Commission Regulation Festivals Sant Jordi Bañeres.

4 d'abril: el president de la Comissió de Festes de Sant Jordi comunica que l’Agrupació Musical “La Nova”, recentment creada, participarà en els trasllats i en les processons acompanyant la Comissió de Festes.

23 d'abril: es Proclama la nova Junta Directiva per al període 1998 – 2002: President: Jorge Juan French Albero, Vice President: Luís Berenguer Ribera, Secretary: José Antonio Miró Sempere i Tresorer: Jose Molina Sanjuan.

2 May: es du a terme una conferència sobre la figura del nostre Patró Sant Jordi i s’ inaugura una exposició de la seua iconografia; Una volta finalitzada es celebra el Sopar de canvi de junta.

3 May: Dia de Portes Obertes de la Seu de la Confraria de Sant Jordi. S’inaugura la seu de la Confraria de Sant Jordi per l’Excel•lentíssim i Reverendíssim Rafael Sanus Abad, Bisbe Auxiliar de la Diòcesi de Valéncia.

Desenvolupant-se l’acte de la següent manera: a les 18’45h. Ens hem concentrat tots a l’Ajuntament. (Mr. Alcalde i el Sr. President de la Confraria han rebut al bisbe a les portes del terme). A l’arribada del Sr. Bisbe s’ han dirigit a la Seu, i allí estaven reunits el món fester: Músics (presidentes de les dues bandes de música), FESTERS (presidents of the filaes) i POBLE (representat per la Corporació Municipal). Estaven també els antics presidents de la Confraria i a més a més, tota la Junta Directiva amb els seus respectius acompanyants. Estaven presents també la família Mataix, així com al nou president de la Confraria.

S’inicien els parlaments, prenent la paraula en primer lloc Paco Picó Silvestre, arquitecte, explicant les característiques de l’obra. Després ha pres la paraula En Vicent Belda, President de la Confraria de Sant Jordi agraint a tothom la presència en l’acte. De seguit, ha intervingut el Sr. Alcalde i per últim ha pres la paraula En Rafael Sanus. A continuació ha fet la benedicció dels locals. Desprès el Sr. Bisbe ha signat al Llibre d’Or, on s´ ha obert una diligència en que es fa constar la inauguració i benedicció dels locals on esta ubicada la Seu de la Confraria de Sant Jordi. On s´ han descobert dues plaques commemoratives: una el Sr. Bisbe i un altra el Sr. Mayor, on estan tots els escuts de les filaes.

Alhora s´ ha disparat una mascletá.

Una vegada visitades les dependències hem anat tots al Temple Parroquial: Allí han pres primer la paraula En Vicente Belda agraint al poble la seua participació i col•laboració, i s´ ha acomiadat de tots per concloure el mandat del seu càrrec. Després En Ricardo Díaz de Rábago Verdegeur, Rector de la Parròquia i Consiliari de la Confraria, ha explicat tot el procés de l’obra al Bisbe i al públic assistent. Per últim ha pres la paraula el Sr. Bisbe admirant-se de l’esforç fet així com lloant el resultat. Després ha presidit la Missa, (sent l’acte central, perquè a la seu no cabia tota la gent) ja per últim s´ ha realitzat el tradicional trasllat a Sant Jordi donant per concloses les festes de 1998.”

The Board of Directors of the Brotherhood of Sant Jordi, realitza un viatge de Germanor a Cullera, precedits pel nostre Consiliari Ricardo Díaz de Rábago.

30 May: them 19,00 h., the Transfer of the Board of Directors is carried out.

1997

7 February: la Junta Directiva decideix perllongar el seu mandat un any més, per poder concloure la construcció de la Seu de la Confraria de Sant Jordi.

Es reuneixen tots els Presidents que ha tingut la Confraria de Sant Jordi, convocats per l’ actual president Vicente Belda Vázquez, per analitzar la necessitat de que la Confraria puga arribar a tindre un ReglamentEstatut propi actualitzat, i es proposa la possibilitat de crear el “Consell de Majorals” que estarà format pels expresidents de la entitat i pels rectors – consiliaris que ha tingut la Confraria.

Durant el mes de Octubre: es du a terme la representació de l’obra de teatre “Casting”, cedida per l’Ajuntament, a benefici de la construcció de la Seu de la Confraria de Sant Jordi i dels Locals de Catequesi.

Durant el ,es de Desembre: es celebra durant les festes de Nadal, la exposició de pintura del pintor local Rafael Berenguer, a benefici de la Seu de la Confraria de Sant Jordi

1996

16 February: es representa al Teatre Principal, patrocinada per l’Ajuntament, la funció “L’ombra del Tenorio” d’Alonso de Santos; monòleg interpretat per Rafael Álvarez “El Brujo”, afamat actor nacional, per arreplegar diners per a la construcció de la Seu Social de la Confraria de Sant Jordi.

16 March: el president de la Comissió de Festes de Sant Jordi comunica en la seua reunió ordinària d aquesta entitat, que es faran dotze programes especials en la TV local per a Festes.

29 March: s’ inaugura l’ Exposició de Ramón Berenguer, artista d’Alacant i guanyador del primer premi del cartell anunciador de les festes de 1996, per arreplegar diners per a construir la Seu Social de la Confraria de Sant Jordi.

23 d'abril: durant la Solemne Processó de Sant Jordi, participa per primera vegada la Comissió de Festes, formada davant dels Capitans de les filaes i presidida pels seus càrrecs principals (Alcalde de Festes, Secretari i Cronista Oficial de les Festes). Participa també per primera vegada un grup de tabals i dolçaines per a obrir la Processó i per acompanyar als Capitans de les filaes. Es disparen per primera vegada a l’entrada del Sant en l’ Església 21 Salves d’ Honor.

S’inicia la construcció dels locals on s’ ubicarà la Seu Social de la Confraria de Sant Jordi.

Al mes de juny: per primera vegada participen, novament, totes les Confraries de la Parròquia en la Processó del Corpus; eixint la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi precedida pel Guió de Sant Jordi.

1 September: ubicat sobre l’Altar Major, presideix la Missa Major de la Festa de la Relíquia el Reliquiari de fusta realitzat per la Junta Directiva de German Ribera Domènech, que porta al seu interior el Reliquiari de 1780 .

Durant el mes de desembre: s’inaugura una Exposició de pintura, del membre de la Junta Directiva, Pedro Millán, a fi d’arreplegar diners per a construir la Seu Social de la Confraria de Sant Jordi.

Es celebra l’ Acte d’ Agermanament de Banyeres de Mariola amb el poble francès de Campan. Es preparen per als visitants uns fullets, escrits en tres llengües (valencià, castellà i francès) informatius sobre la Confraria i l’Ermita de Sant Jordi que durant la seua estada al nostre poble han visitat.

1995

9 March: es convoca a tots el Presidents que ha tingut la Confraria de Sant Jordi a un sopar per a explicar-los i fer-los partícips en el procés de les obres de construcció de la Seu de la Confraria.

9 d'abril: es realitza un Concurs de Columbicultura a benefici de les obres de la Seu de la Confraria i locals parroquials.

Es realitza la II Exposició d’Iconografia de Sant Jordi en la sala de exposicions de la Fundació Valor Amorós, Patronat Valor.

23 d'abril: una vegada finalitzada la Missa Major de Sant Jordi, el Vicari Episcopal i Abad Mitrat de la Insigne Església Col•legial Basílica de Xàtiva , i que fora rector de la nostra Parròquia, Manuel Soler Espí, beneeix la Vidriera de la Mare de Dèu de la Misericòrdia, situada en el creuer de la Mare de Déu dels Desamparats, i que recau al carrer Sant Jordi. S’estrena i signa, for the first time, un Predicador en el Llibre d’ Or de la Confraria de Sant Jordi.

Durant el mes de abril: alguns membres de la Junta Directiva participen en la Processó de la Mare de Déu de Gràcia de Biar, al commemorar-se el 500 Aniversari del seu patronatge.

18 August: es presenta a l’Ajuntament el projecte del “Templet” per a situar-lo als terrenys on estava situada l’ermita del Conjurador, sent del grat de la Corporació i acordant estudiar-lo més detingudament una vegada concloses les festes de la Relíquia.

2 September: presideix la Missa Major de la Relíquia el Canonge de la Catedral d’Oriola José Soler, natural de Cocentaina. Durant la Solemne Processó de la Relíquia de Sant Jordi, el Pal•li desfila darrere de la Imatge de Sant Jordi “El Vellet”, al haver acceptat la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi un suggeriment de la Filà de Cristians.

23 September: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda la seua assistència a la Missa Major de Sant Jordi i la Relíquia, així com a les processons dels Trasllats, de Sant Jordi i de la Relíquia.

2 of December: la Comissió de Festes de Sant Jordi es reuneix a la Casa de Cultura per elegir i nomenar la subcomissió que estudiarà i modificarà el Reglament fester.

Es publica el llibre “Confraria de Sant Jordi”, dels autors locals Miguel Sempere Martínez i José Luís Vañó Pont. En el que fan un resum de les festes que tot el poble va celebrar, dividit per sectors, per a commemorar el II Centenari de l’arribada de la Relíquia de Sant Jordi el primer diumenge del mes de setembre de 1780. Publicació de la que la Diputació d’ Alacant se’n queda 50 exemplars, per al seu fons editorial.

Comencen a fer-se les arreplegades de cartó per poder aconseguir els diners necessaris per a la construcció de la Seu Social de la Confraria de Sant Jordi.

1994

23 d'abril: la Missa Major de Sant Jordi ha sigut presidida pel Bisbe de León, Antonio Vilaplana Molina, descendant of our people. Taking possession the Board for the period 1994 – 1998: President: En Vicente Belda Vázquez, Vice President: Jorge Segura Beneyto, Secretary: Vicente Ferre Silvestre, Treasurer: Francisco Javier Sanchís Ribera.

7 May: 2nd is done supper and Exchange Board.

22 June: the Transfer of the Board of Directors is carried out.

Durant el mes de juliol: es realitza el primer inventari de tot el que té i administra la Confraria de Sant Jordi.

Durant el mes de setembre: els membres de la Junta Directiva de la Confraria, durant l´ acte de acompanyament del Sr. Preacher, es queden a la Casa Abadia i ja no acompanyen l’Ajuntament i la Comissió de Festes al Consistori, tan sols ho fan el President, el vicepresident, el secretari i el tresorer.