Cronologia Junta Directiva 1991 – 1994

1994

23 d’abril: la Missa Major de Sant Jordi ha sigut presidida pel Bisbe de León Antonio Vilaplana Molina, descendent del nostre poble.

7 de maig: es realitza el 2on Sopar de Germanor i de Canvi de Junta Directiva.

22 de juny: es realitza el Traspàs de Junta Directiva.

1993

22 d’abril: arriba el Pal•li des dels tallers d’Artesania Religiosa Granda de Madrid; es munta a la Capella de la Comunió del Temple Parroquial, deixant-se plegat a l’Altar Major.

23 d’abril: presideix la Missa Major de Sant Jordi el Bisbe de Santander José Vilaplana Blasco. Al finalitzar, els Presidents de les deu Filaes despleguen i obrin el Pal•li per mostrar-lo als fidels presents en la celebració, procedint a la seva benedicció per a traure’l en la processó de la Relíquia del mes de setembre i per a cobrir l’altar en la Missa del Cementeri igual que es feia antigament. Després de la benedicció del Pal•li, es procedeix també a beneir la nova bandera de Banyeres de Mariola. Aquest any, s’acompanya primer a les Autoritats a l’Ajuntament on s’hissa l’ensenya del poble recent beneïda, i posteriorment s’acompanya al Predicador a la Casa Abadia.

25 d’abril: a la Missa del Cementeri s’utilitza, per primera vegada, el Pal•li beneït el Dia de Sant Jordi, sent sostingut pels Presidents de les Filaes.

28 d’agost: la Confraria de Sant Jordi informa a la Comissió de Festes de Sant Jordi de què, a partir d’aquest any, la Relíquia eixirà baix pal•li, i ja no en la Carrossa com fins ara.

5 de setembre: en la Solemne Processó de la Festa de la Relíquia, participa per primera vegada el Pal•li beneït el passat 23 d’abril, cobrint la Santa Relíquia de Sant Jordi, i sent portat i escoltat amb armament per dos representants de les filaes amb el vestit oficial de les mateixes, desfilant rere els Capitans i davant de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi. Incorporant-se a la Processó mentre sona la Marxa Real. Cal destacar que l’opinió general és que quedava molt bé i infonia en la gent una major devoció i respecte, com ho va demostrar el fet de que la gent es posava de peu quan passava la Relíquia de St. Jordi per davant d’ells.

23 d’octubre: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda abandonar l’UNDEF.

Durant el mes d’ octubre, l’Ajuntament va organitzar un acte al que van assistir representants de totes les filaes i de les confraries del poble en el què es va fer lliurament a cadascuna de les entitats d’una bandera de Banyeres beneïda el passat 23 d’abril.

1992

15 de febrer: es presenta el vídeo sobre la reconstrucció de l’Ermita de Sant Jordi “Crònica per a la nostra història” al Teatre Principal. Estan convidats les autoritats, tot el poble en general i, en particular, els Capitans del 89, 90, 91, 92, els Presidents dels Comparses dels mateixos anys i els Presidents de la Confraria des de 1923. La presentació ha estat a càrrec de: En José Luis Vañó Pont com a membre del Grup Cultural i exvicepresident de la Junta Directiva de la Confraria de St. Jordi anterior, en la que ha parlat de la història de l’ermita. En Remigio Beneyto Berenguer com a secretari del Consell Parroquial ha comentat els passos burocràtics que s’han hagut de fer per poder reconstruir l’Ermita. En José Miguel Martínez Ferre, membre del Grup Scout Edelweiss de la Parròquia ha comentat els treballs de desmuntada i trasllat de les pedres de l’ermita. En José Ricardo Berenguer Silvestre com a guionista – locutor del vídeo ha parlat del muntatge del vídeo. En Francisco Belda Llopis com a expresident de la Junta Directiva de la Confraria que va reconstruir la Ermita, ha parlat de les dades de recuperació de l’ermita. En Francisco Picó Silvestre, arquitecte que va fer el projecte i va dirigir les obres, ens ha parlat d’aquest tema. La pel•lícula es pot adquirir al preu de 2.500 pts., estant les unitats a la venda numerades per tal de donar-los major valor. Els beneficis, si n’hi ha, es destinaran a obres que puga fer la Confraria.

Juan Sempere Blanes, President de la Confraria de Sant Jordi ha dónat les gràcies a l’alcaldessa Na Magdalena Puerto Albero i a la seua Corporació Municipal, al Sr. Rector En Ricardo Díaz de Rábago i Verdeguer, als presidents de les comparses, als capitans, a l’empresa “Papeleras Reunidas” per la cessió, a tots els assistents i als propietaris del Teatre per la seua desinteressada actuació en bé de la Confraria de St. Jordi. I a continuació es lliuren uns vídeos com obsequi simbòlic al poble de Banyeres:
– A l’ajuntament, representat per la Sra. Alcaldessa, qui agraeix la seua faena a tots els qui han pogut fer realitat l’ermita i el vídeo.
– A la parròquia representada pel Sr. rector.
– A la Comissió de Festes, representada pel seu president En Joan A. Esteve i Albero.
– A la Confraria, representada per En José Bodí Pascual.
– Al grup del Camp de treball, representat per Na Mª Angeles Vañó Jordá.
Després, mentre es prepara la sala per a la projecció del vídeo, es llig l’explicació que figura en la caràtula del vídeo que va ha fet Antonio Belda; i, a les 21,35 h., es fa la projecció pública.

4 d’abril: la Comissió de Festes de Sant Jordi informa que els himnes en l’acte de l’Ave Maria només seran interpretats per la banda de música de Banyeres.

19 d’abril: Diumenge de Glòria per primera vegada és Planta la Bandera a l’Ermita de Sant Jordi el Dia de Glòria.

21 d’abril: abans del Trasllat de la Imatge de Sant Jordi des de la seua Ermita fins al Temple Parroquial es celebra la Santa Missa a l’Ermita de Sant Jordi.

22 d’abril: es confecciona la corona de flors blanques que rematarà la Imatge de Sant Jordi “El Xicotet” situada a l’Altar Major del Temple Parroquial.

23 d’ abril: la Missa Solemne de Sant Jordi és presidida pel Bisbe de Jaen Santiago García Aracil. Les decimetes que es tiren a l’eixida de Missa Major, estan escrites per primera vegada en Castellà i Valencià en quantitats i proporcions iguals.

3 de maig: és suspén el Trasllat de la Imatge de Sant Jordi des del Temple Parroquial a la seua Ermita a conseqüència de la forta pluja. Acordant-se que es realitzarà la setmana següent.

9 de maig: es realitza el Trasllat de la Imatge de Sant Jordi des del Temple Parroquial a la seua Ermita, suspés la setmana anterior a conseqüència de la forta pluja.

24 de juliol: el Papa Juan Pablo II anomena com a Arquebisbe de Valéncia, Agustín García-Gascó Vicente.

3 d’octubre: pren possessió de la Diòcesi de València l’Arquebisbe Agustín García-Gascó Vicente, fent immediatament la seua entrada en la Ciutat.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de Valéncia nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa María de Banyeres de Mariola al Sacerdot Antonio Sancho Aznar.

1991

23 d’abril: la Missa Solemne de Sant Jordi ha sigut presidida per José María Payá Mataix; i ha estat present el President de la Comissió de Festes de Beneixama, convidat per la Confraria de Sant Jordi. Pren possessió de la Junta Directiva per al període 1991 – 1994. President: Juan Sempere Blanes, Vicepresident: Enrique Sempere Castelló, Tresorer: Ismael Sanchis Sanjuán i Secretari: Antonio Belda Polo.

13 de juny: es realitza el Traspàs i Canvi de Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi.