Cronologia Board 1982 – 1985

1985

26 January, la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda que l’Ofrena començe des de la Plaça dels Plàtans, and since the end of the street the Cross as they did so far.

13 d 'April, es col•loca la vidriera de Sant Jordi a la façana del Temple Parroquial de Santa Maria.

23 d'abril, es munta per tercera vegada, el mosaic de panells de flors a la façana de l’església de Santa Maria, a la Plaça Major, amb l’ Imatge de Sant Jordi. La Missa Major de Sant Jordi és presidida pel Bisbe auxiliar José Vilaplana, qui una vegada finalitzada aquesta celebració, beneeix la Vidriera dedicada al nostre Patró, situada en la façana principal del Temple Parroquial de Santa María, sent inaugurada pel Sr. Alcalde, Alberto Molina Belda i el President de la Confraria, Germán Ribera Doménech. Es proclama solemnement durant la Missa Major la Junta Directiva per al període 1985 – 1988; President: Jorge Enrique Belda, Vice President: Cristóbal Albero French, Treasurer: Vicente Berenguer Esteve i Secretari: Ismael Sánchis Sanjuán.

25 d 'April, la Missa del Cementeri va ser presidida pel Pare Jesualdo Ferrero, fill de Banyeres de Mariola, destacant la forta pluja que no va impedir que el recinte estiguera abarrotat de paisans i festers.

Durant tot el mes d’ agost, alguns membres del Grup Scout Edelweis, organitzats en dos torns de treball, desmunten pedra a pedra, i recuperen l’antiga ermita del Molí Sol que malgrat de ser propietat de Papereres Reunides estava mig enderrocada, i que no és podia deixar perdre. S’ alcen els plànols necessaris per a la seua reconstrucció, la transporten i la dipositen a l’ antic cementeri parroquial, el Cementeri Vell, situat al final del carrer Sant Jordi.

27 i 30 August, el Consell d’ assumptes econòmics de la Parròquia i el Consell de Pastoral, decideixen la cessió dels terrenys de l’ Antic Cementeri Parroquial, al final del carrer Sant Jordi, amb la condició de que sempre seria Jardí Públic. En cas de què no es complira aquest acord, el terreny tornaria a ser de propietat parroquial. L’Ajuntament per la seua part, va cedir a la Parròquia de Santa Maria uns terrenys que fitaven amb l’ermita del St. Crist, per tal de protegir-la i assegurar la continuïtat de l’esmorzar que les filaes celebren junt a la Ermita cada any el 25 d´abril, al finalitzar la Missa del Cementeri.

29 August: la Confraria de Sant Jordi proposa a la Comissió de Festes de Sant Jordi qui la acepta, que tant els festers com les bandes de música entren al Temple Parroquial quan acaben la Processó i ixquen per la porta lateral. Aceptant-se la proposta.

1 September, comença a utilitzar-se l’Altar Major del Temple Parroquial de Santa Maria per a celebrar la Missa Major de la Relíquia, que ha sigut presidida pel Vicari Episcopal de Pastoral Miguel Payá. Durant la Solemne Processó els festers l’ acaben entrant dins del Temple Parroquial, deixant de tocar les bandes de musica als peus de les grades i si és voluntat pròpia entrant al mateix.

1984

14 January, la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda amb la Confraria de Sant Jordi celebrar el Trasllat de Sant Jordi el Dissabte Sant, 21 d'abril, at night, després de la Missa de Resurrecció, la qual s´ avançarà una hora.

18 February, en la reunió de la Comissió de Festes de Sant Jordi es dóna compte de les gestions realitzades per l´ UNDEF davant del Ministeri de l’Interior, que flexibilitzen una miqueta l’ús de les armes d’avantcàrrega. Despite this, el rebuig a la nova normativa per a l’arcabusseria és unànime.

21 d'abril, al coincidir el Trasllat de Sant Jordi amb el Dissabte Sant, es realitza després de la Missa de Glòria del mateix dissabte.

23 d 'April: es munta per segona vegada el mosaic de panells de flors a la façana de l’església de Santa Maria, a la Plaça Major, amb l’ imatge de Sant Jordi, millorant-lo amb una orlasanefa al seu al voltant. La Missa Major de Sant Jordi és presidida pel Vicari Episcopal de València José Vilaplana. S’instal•len, junt a l’altar Major del Presbiteri del Temple Parroquial de Santa Maria, les grades per a asseure els capitans a la Missa Major de Sant Jordi. Es retransmeten pel circuit de TV muntat per la Confraria de Sant Jordi els actes religiosos més representatius de la Festa de Sant Jordi

2 September, la Missa Major de la Festa de la Relíquia és presidida per José Montero Pérez. S’estrena el Reliquiari de Fusta, rèplica a escala més gran del Reliquiari vingut des de Roma en 1780, tallada per Fernando Martínez Miguel i daurada en pa d’or entre tots els membres de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi.

1983

13 March, la Comissió de Festes de Sant Jordi estudia la ubicació de totes les bandes de música per a l’acte de lAve Maria, a la Plaça Major.

9 d'abril, la Filà de Moros Vells sol•licita a la Comissió de Festes de Sant Jordi posar una corona de flors en el Monument al Fester al finalitza la missa del Cementeri. S´ accepta la proposta.

23 d 'April: es munta per primera vegada el mosaic de panells de flors i clavells a la façana de l’església de Santa Maria, amb l’ imatge de Sant Jordi. La Missa Major de Sant Jordi la presideix el Sr. Delegat Episcopal de Catequesi Antonio Villanueva. Durant la Missa Major de Sant Jordi s’estrena el nou Orgue del Temple Parroquial de Santa Maria, sent l’ encarregat de fer-lo sonar l’ organista de la catedral de València, el molt il•lustre José Climent Barber. Durant la Processó de Sant Jordi, per primera vegada les filaes formen en esquadres de 4 festers d´ amplària com a mínim, a fi dagilitzar la Processó.

30 d'abril, la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda que les filaes que ho desitgen tindran la mateixa autorització que els Moros Vells per a col•locar una corona de flors als difunts el 25 d’abril al cementeri.

9 of July, el President de la Comissió de Festes de Sant Jordi informa a la seua Junta Directiva de la creació de la vocalia de cultura, la de l´ UNDEF i la de Cronista de Festes.

10 September, la Comissió de Festes de Sant Jordi proposa a la Confraria de Sant Jordi que els capitans ixquen a la Processó darrere de la Filà dels Cristians, i no davant com fins eixe moment.

4 September, la Missa Major de la Relíquia és presidida pel Delegat Episcopal de l’Apostolat Seglar, Santiago García Aracil.

1982

5 September: durant la Missa Major de la Festa de la Relíquia de Sant Jordi es proclama solemnement la Junta Directiva per al període 1982–1985; President: Germán Ribera Doménech, Vice President: José Juan Albero Bodí, Secretary: Miguel Francés Vañó i Tresorer: Miguel Belda Ferre.

18 of December: the transfer of the Boards of Directors of the Brotherhood of Sant Jordi is carried out.