Cronologia Junta Directiva 1976 – 1979

1979

16 d’abril: la Junta Directiva de la Confraria col•labora amb la Comissió de Festes en l’organització del berenar, projecció d’una pel•lícula sobre les festes de moros i cristians i l’Entradeta Infantil; actes organitzats per a commemorar l’Any Internacional del Xiquet.

23 d’abril: presideix la Missa Major de Sant Jordi l’Il•lustríssim Sr. Miguel Payá.

20 de maig: es realitza el traspàs de les Juntes Directives.

1978

Enguany es celebra el 50 Aniversari de la Fundació de la Confraria de Sant Jordi, que coincideix amb els 225 anys de la benedicció del Temple Parroquial.

14 de gener: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda que els festers han de participar en la processó de Sant Jordi i de la Relíquia obligatòriament amb algun tipus d’armament.

23 d’abril: presideix la Missa Major de Sant Jordi el Sr. Arquebisbe de València Sr. José Maria García la Higuera, i al concloure la celebració solemne, a la Plaza del Caudillo es solten coloms al temps que s’interpreta l’Himne Nacional, en commemoració de les dues efemèrides tan importants per al nostre poble.

Es recuperen els actes culturals de l’Octavari que es celebraven antigament per concloure les festes patronals, amb el següent programa:

Dia 28 d’abril, divendres: a les 21:00 h actuació del grup Coros y Danzas de Banyeres de Mariola.

Dia 29 d’abril, dissabte: a les 21:00 h actuació dels Pequeños Cantores de Valencia “Coral de Mini cantores”.

Dia 2 de maig, dimarts: a les 21:00 h concert de guitarra a càrrec del guitarrista internacional José Luís González.

Dia 4 de maig, dijous: a les 21:00 h concert a càrrec del quintet de corda Albeniz.

Dia 6 de maig, dissabte: després del Trasllat de Sant Jordi, actuació de la Banda de Musica Societat Musical Banyeres.

Dia 7 de maig, diumenge: a les 20:30 h actuació del grup músic – teatral CREIXENT que posa en escena l’obra “Jesús creciendo hacia la tierra”.

Les actuacions dels Cors i Danses i Banda de Música es van celebrar a la Plaça Major i la resta al Temple Parroquial, sent totes elles molt brillants i del gust del públic.

23 de maig: el Papa Pablo VI anomena Arquebisbe de València a Miguel Roca Cabanellas.

29 de juny: pren possessió de la Diòcesi de València l’ Arquebisbe Miguel Roca Cabanellas, fent immediatament la seua entrada en la Ciutat de València.

6 de agost: mor Sa Santedat Pablo VI.

26 de agost: Albino Luciani es anomenat Papa de l’església Catòlica, amb el nom de Juan Pablo I.

16 de setembre: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda eliminar la figura de la Reina de Festes dins de la celebració de les Festes de Moros i Cristians. També decideix avançar l’acte de l’ Ave Maria a les 12 del migdia, que fins eixe moment es feia a les 13 hores.

28 de setembre: mor Sa Santedat Juan Pablo I.

16 de octubre: Karol Józef Wojtya es nombrat Papa de l’església Catòlica, amb el nom de Juan Pablo II.

1977

22 de gener: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda traslladar les restes del Cementeri vell al nou el dia 25 d’abril. La Confraria de Sant Jordi comunica a la Comissió que Sant Jordi eixirà en carrossa la pròxima Processó.

29 de gener: la Comissió de Festes de Sant Jordi posa en funcionament la redacció del nou Reglament fester. També acorda la creació de la nova fila del Bàndol Moro, els Califes. Es decideix que la benedicció de la seua bandera es faça el 19 de març, dia de Sant Josep, i que podran eixir vestits de fester als actes de la Missa Major i de la Processó.

20 de març: la Comissió de Festes de Sant Jordi demana a totes les filaes que els festers vagen uniformats per al trasllat de restes dels nostres difunts des del Cementeri Vell al nou.

23 d’abril: presideix la Missa Major de Sant Jordi el Pare Jesualdo. S’inicia el fet que els festers s’assenten als bancs de l’església per ordre de les diferents filaes; ocupant el bàndol cristià l’esquerra i el bàndol moro la dreta, segons s’entra al Temple Parroquial. En la Solemne Processó s’estrena la carrossa mecanitzada amb un tractor per a traure la Imatge de Sant Jordi “el Xicotet”, amb el vellut que la cobreix decorat amb els següents brodats: la Creu de Sant Jordi, davant; l’escut regional, darrere; i els escuts de Banyeres de Mariola i de la Comissió de Festes, als costats.

Es realitza una Missa especial a la què es convida personalment a tots el malalts, facilitant als qui ho necessiten el vehicle i acompanyament necessaris per a poder assistir. Una vegada conclosa la celebració se’ls ha donat a besar la Relíquia de Sant Jordi i se’ls obsequia amb una estampa del Sant en record d’esta efemèride.

25 d’ abril: es fa el Trasllat Solemne de les restes de l’Antic Cementeri Parroquial del carrer Sant Jordi al Cementeri Nou o Municipal.

18 de juny: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda designar a José Antonio Blanes Verdú com a corresponsal local en la UNDEF.

2 de setembre, divendres, a les 7,30 de la vesprada, Santa Missa i exercici a S. Jorge per als malalts de la nostra comunitat de Banyeres de Mariola, amb motiu de celebrar-se el 50 Aniversari de la Proclamació del patronatge canònic de Sant Jordi.

3 de setembre: per a commemorar el 50 Aniversari de la Proclamació Canònica de Sant Jordi com a Patró de Banyeres de Mariola, es baixa la Imatge de Sant Jordi en la seua carrossa al Morer, on es rememora l’acte de la Proclamació pel Sr. Miguel Calatayud, que va ser rector d’esta parròquia.

A les 12’30 del matí, per commemorar el 50 Aniversari de la Proclamació Canònica del Patronatge de Sant Jordi, s´ ha concelebrat una Missa pels sacerdots fills de Banyeres de Mariola i de tots els que han exercit el seu ministeri sacerdotal en el nostre poble.

A les 16’30 hores, s´ ha baixat la Imatge de Sant Jordi des del Temple Parroquial de la Misericòrdia fins la finca “El Morer” acompanyada per Autoritats i públic en general, a l’arribada de la Imatge s´ ha procedit a la commemoració del 50 Aniversari de la Proclamació Canònica del Patronatge de Sant Jordi, i a continuació als acordes de l’Himne Nacional s´ ha tirat una monumental traca. Seguidament amb el mateix ordre de baixada s´ ha acompanyat la Imatge del nostre Patró fins al Temple Parroquial. On ha quedat dipositada.

A les 18, hores, s’ ha iniciat l’ Entrada de Moros i Cristians, que este any ha tingut un recorregut especial per commemorar el 50 Aniversari de la Proclamació del Patronatge de Sant Jordi, i que ha començat en la finca situada a les afores del nostre poble “el Morer” i ha recorregut els carrers Ramón y Cajal, Canalejas, Plaza José Antonio i Plaça el Caudillo, on ha finalitzat presentant armes, com es costum, totes les esquadres i participants de les diferents filaes a la Imatge de Sant Jordi situada a la façana del Temple Parroquial.

4 de setembre: es celebra el 50 Aniversari de la Proclamació Canònica de Sant Jordi com a Patró de Banyeres de Mariola. Es convida personalment a tots els sacerdots i religiosos fills del poble i a quants han exercit el seu ministeri en la nostra parròquia, fent-ho per separat, la Comissió de Festes, l’Excm. Ajuntament i la Confraria. A la Processó, a més de la Santa Relíquia, es va traure la Imatge de Sant Jordi “El Vellet”.

10 de setembre: la Comissió de Festes de Sant Jordi recomana a les filaes que els festers participen en la processó amb algun tipus d’armament, per no anar amb els braços creuats.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola al Sacerdot José Maria Payá Mataix.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola al Sacerdot Salvador Giménez Valls.

1976

23 d’abril: presideix la Missa Major de Sant Jordi el Sr. Manuel Soler Espí. Es proclama la Junta Directiva per al període 1976-1979, anomenant-se President: Miguel Vicedo Sanjuán, Vicepresident: Ramón Monzó Gomis, Secretari: Vicente Ferre Ribera i Tresorer: Luis Belda Ribera.

19 d’ agost: es realitza el traspàs de la Junta Directiva.

21 d’agost: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda, a proposta de la Confraria de Sant Jordi, la següent modificació de l’ordre de la Processó: Guió de Sant Jordi, festers amb la seua respectiva banda de música, creu processional, fidels amb cera, capitans, clero amb la Relíquia de Sant Jordi, Confraria de Sant Jordi, autoritats i banda de música. A més, la Confraria proposa que la Relíquia vaja acompanyada per un piquet format per un fester de cada fila amb el seu corresponent armament.

S’inicia l’arranjament floral de l’Altar de Sant Jordi per a la Festa de la Relíquia i es millora l’ordenació i la participació de les filaes en la Processó, acordant-se el següent ordre: Guió de Sant Jordi, banderins del Bàndol Moro, Pirates, Marrocs, Moros Nous i Moros Vells, banderins del Bàndol Cristià, Contrabandistes, Maseros, Estudiants i Cristians, Creu Parroquial, fidels amb cera, Reina i Dames d’honor, Capitans i Bandereres, Escorta (un fester de cada filà), Clero i Relíquia de Sant Jordi, Confraria de Sant Jordi, Autoritats Municipals i Banda de Música.

Es revisa el fitxer de socis actualitzant les dades i ampliant la quantitat de socis amb veïns del nostre poble que no pertanyien a la Confraria; aprofitant-se els cursets prematrimonials per a entregar un butlletí d’inscripció a les parelles que hi participen convidant-les a que ses façen socis de la Confraria.

S’inicia la construcció de la carrossa, mecanitzada amb un tractor, per a traure la Imatge de Sant Jordi “el Xicotet” en la Processó.

28 d’ octubre: es demana a Govern Civil d’Alacant el permís corresponent per a l’exhumació de les restes de l’Antic Cementeri Parroquial del carrer de Sant Jordi i el seu trasllat al Cementeri Nou o Municipal.

16 de desembre: l’Arquebisbe de la Diòcesi de València autoritza l’exhumació de les restes i el seu trasllat al Cementeri Nou, a fi de que el solar es poguera utilitzar per a altres finalitats.