Cronologia Junta Directiva 1960 – 1971

1971

6 de març: la Confraria de Sant Jordi i la Comissió de Festes acorden celebrar este any el Trasllat de Sant Jordi el dia 18 d’abril.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola al Sacerdot Elías Pastor Verdú.

1970

Durant el mes de març, s’estudia per part de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi la conveniència de renovar la Junta Directiva amb la finalitat de que “puguen formar part nous fills del poble que amb gran orgull, gust i voluntat, acceptarien de bon gust tan gran honor”.

22 d’abril: l’Ofrena de Flors al Patró Sant Jordi comença a organitzar-se millor, participant tot el poble, per guanyar, en la mesura que es puga, un major realç i brillantor.

23 d’ abril: es convida, per primera vegada, als rectors fills del nostre poble per a concelebrar la Missa Solemne del dia del nostre Patró Sant Jordi. Per a la Processó es tornen a utilitzar les bateries elèctriques per il•luminar al Sant Patró, que s’instal•len en una espècie de carro encarregat a David Pascual i què, gràcies al seu resultat es seguirien utilitzant en anys vinents.

1969

S’estudia la possibilitat de fer una carrossa per a la imatge del Patró per a la Processó del dia Sant Jordi; però a causa del poc temps que falta per a estes festes, es deixa per a més endavant amb l’objecte de consultar-ho a la Confraria del Sant Sepulcre per a veure si es pot fer conjuntament i que servirà tant per a Sant Jordi en la seua festa, com per a utilitzar-la en la processó del Divendres Sant. En conseqüència, es tornen a demanar prestats a Agullent els carros i els endolls de l’any anterior.

30 de març: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda fer la presentació de la Reina i les Dames d’Honor que representaran a les filaes, al Teatre Principal el 14 d’abril.

1 de juliol: el Papa Pablo VI anomena com a Arquebisbe de València José Maria García La Higuera

6 de setembre: fa la seua entrada en la Diòcesi de València el Arquebisbe José Maria García La Higuera.

1968

25 de febrer: intervé en la junta de la Comissió de Festes de Sant Jordi el Vicari parroquial per demanar que no s’explotés el cap de la Mahoma per les repercussions religioses que podria arribar a tindre esta acció en un futur. Demanant i convidant els representants de la Filà dels Moros Vells al Sr. Rector a una junta general de la seua filà per a què ho puga explicar personalment.

10 de març: la Filà dels Moros Vells comuniquen a la Comissió de Festes de Sant Jordi que ja no se li explotarà mai més el cap a la Mahoma.

23 d’abril: per la vesprada s’inicia, pels components de la Junta de la Confraria i de la Comissió de Festes de forma conjunta, una visita als malalts del poble, entregant-los un obsequi com a record de la data tan assenyalada, ja que per falta material de temps no se’ls podia obsequiar amb una estampa en color del Patró Sant Jordi.

S’acorda, de comú acord amb la Comissió de Festes i amb la finalitat de minorar el pes de la Imatge de Sant Jordi en la Processó i evitar les bateries en l’ Anda del Sant, instal•lar endolls per tot el recorregut de la processó amb vista de que si dóna bon resultat el nou enllumenat, fer-ho així d’ara en davant; i a més es demanen uns carros processionals al poble d’ Agullent.

Per a donar-li més esplendor a l’Octavari de Sant Jordi, el primer dia es celebra amb una Missa concelebrada.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola al Sacerdot Luis Alemany Alemany.

1967

19 de març: s’acorda amb la Comissió de Festes de Sant Jordi que el nou itinerari de la Processó, per a donar-li un major realç, a partir d’ara siga: Calvo Sotelo, actualment Carrer Major, Laporta, Sant Pere, La Creu i Plaça Major. Deixant de transcorre pels carrers Felip IV, Sant Jaume i Angel Torró, manifestant els veïns del carrer Sant Jaume el seu desacord i descontent.

25 d’abril: s’inicia la celebració, l’últim dia de les festes i al Cementeri municipal, d’una missa de campanya, per donar-li més realç a l’acte d’Homenatge als difunts que venia celebrant-se al Cementeri des de l’antiguitat; presidint esta primera missa el Pare Jesualdo Ferrero, promotor de la mateixa, seguint la costum de la Família Enrique Cerdá, que celebra la seua Missa al Panteó Familiar cada 25 d’abril des de l’ any 1921.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Rector de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola al Sacerdot Manuel Soler Espí.

1966

13 de març: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda no entrar disparant dins del recinte del Cementeri vell per fer les salves d’honor als nostres difunts.

La Confraria de Sant Jordi participa amb una col•laboració econòmica en l’electrificació de les campanes per facilitar així el volteig en els dies de les festes en honor a Sant Jordi.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola al Sacerdot Antonio Signes Mulet.

1965

Es realitza el Cambril de Sant Jordi, al fons de la Capella de la Comunió, al Temple Parroquial de Santa Maria, sent decorat per l’artista local Juan Doménech, “Juanito el Pintor”, i sufragat pel Sr. Gregorio Molina, com a ofrena a Sant Jordi.

14 de febrer: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda que la Filà dels Maseros participen els últims en l’acte de l’Entrada de Bandes de Música, realitzant l´Ofrena de Flors.

Al mes d’abril, comença a imprimir-se un programa per repartir-lo al Temple Parroquial amb els horaris dels actes religiosos, del Trasllat i de l’Octavari de Sant Jordi.

22 d’abril: totes les filaes participen en l’acte de l’Entrada de Bandes de Música, realitzant l´ Ofrena de Flors al nostre Patró, participant la Fila de Maseros en últim lloc.

23 de abril: les esquadres oficials que formaven la guàrdia d’honor al Patró a la Plaza del Caudillo, comencen a formar-la dins de l’església per tot el passadís central de la mateixa fins al seu tron de l’Altar Major.

8 de desembre: el Papa Pablo VI clausura el Concili Vaticà II, al haver mort el seu predecessor Juan XXIII el 3 de juny de 1963, un any després d´ haver-se iniciat la celebració del mateix.

1964

23 de febrer: a petició de la Filà dels Maseros, la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda realitzar una Ofrena de flors al nostre Patró Sant Jordi, juntament amb l’acte de l’Entrada de Bandes de Música.

21 d’abril: se celebra per primera vegada el Trasllat de Sant Jordi.

22 d’abril: es realitza per primera vegada l’ Ofrena de flors al nostre Patró Sant Jordi per la Filà de Maseros, juntament i durant l’acte de l’Entrada de Bandes de Música.

30 d’agost: la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda celebrar l’acte de l’Entrada en la Festa de la Relíquia d’ este any.

1963

A principis d’any es convoca una assemblea al Teatre Beneficència, actual Casa de Cultura, per exposar el projecte justificat per la necessitat de realitzar una nova Anda per a la Imatge de Sant Jordi “el Xicotet”, en la que s’acorda escometre’l immediatament, així com que la nova Anda recorde la que havia tingut el Sant abans de la Guerra Civil.

22 d’abril: es beneïda la nova Anda per a la Imatge de Sant Jordi “el Xicotet”. Realitzada amb fusta tallada, amb les figures dels àngels policromades i tota la resta daurada en or fi brunyit, seguint les directrius artístiques de la cremada en 1936. El seu cost va ser pagat íntegrament pel banyerut i gran devot de sant Jordi, Gregorio Molina Ribera.

23 d’abril: s’estrena la nova Anda per a la Imatge de Sant Jordi “el Xicotet” durant la Solemne Processó del dia del nostre Patró.

26 de maig: es firma l’Acta de constitució de la Comissió de Festes de Sant Jordi, presidida per l’Alcalde de Festes, Jorge Álvarez, amb dos vocals de l’Ajuntament, dos representants de cadascuna de les huit filaes i dos membres de la Confraria Sant Jordi. Sent el president nat l’Alcalde de Banyeres de Mariola.

3 de juny: mor Sa Santedat Juan XXIII.

21 de juny: Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, es nombrat Papa de l’Església Catòlica amb el nom de Pablo VI.

23 de juny: la Comissió de Festes de Sant Jordi aprova el primer Reglament per a les festes de Moros i Cristians.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola al Sacerdot Francisco Asensi Hernández.

1962

11 de octubre: comença la primera de les quatre sessions del Concili Vaticà II, presidida pel mateix Papa Juan XXIII.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Rector de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola al Sacerdot José Soler González.

1961

25 de desembre: el Papa JUAN XXIII anuncia la convocatòria del Concili Vaticà II.

L’Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola al Sacerdot Vicente Aparicio Sanchis.

1960

Pren possessió la Junta Directiva per al període 1960-1971, President: José Albero Puerto, Vicepresident: Antonio Molina Ferre, Tresorer: Antonio Ibáñez Berenguer, Secretari: Miguel Pont Molina