Convocatòria 15a Assemblea General

Banyeres de Mariola, 17 de febrer de 2023

Estimat/da confrare,

Tinc el gust de convocar-li a l’Assemblea General de confrares que tindrà lloc al saló de la seu social de la Confraria de Sant Jordi el pròxim dissabte 4 de març a les 17:30 hores, en primera convocatòria i a les 18:00 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2.- Informe de la secretària.

3.- Informe de la tresorera.

4.- Informe de la presidenta.

5.- Presentació de candidatures i elecció del nou President de l’Associació.

6.- Precs i preguntes.

 

Esperant comptar amb la seua presència, reba una cordial salutació.

 

Mª Elena Vilanova Calatayud

Presidenta de la Confraria de Sant Jordi

 

Descarregar document »