Consiliari i Vicaris Junta Directiva Fundacional de 1928


Consiliari:
D. Gerardo Aleixandre Juan.

Vicari i Fundador de la Confraria:
D. Emilio Berenguer Ribera.

Vicaris:
D. Salvador Llopis Bataller.
D. Valero Carbonell Vañó.