Consiliari i Vicaris Junta Directiva 2002 – 2005


Consiliari.
D. Ricardo Díaz de Rábago y Verdeguer.

Vicaris.
D. Filiberto Llorbregat Bernat.
D. Manuel Llorca Casasempere.
D. Ricardo Aviñó Blasco.