Consiliari i Vicaris Junta Directiva 1998 – 2002


Consiliari:
D. Ricardo Díaz de Rábago y Verdeguer.

Vicaris:
D. Antonio Sancho Aznar.
D. Filiberto Llobregat Bernat.
D. Manuel Llorca Casasemepere.