Conselheiro e Vicars Board 1985 – 1988

Consiliari.
D. Ricardo Diaz de Rabago e Verdeguer.

vigário.
D. José María Payá Mataix.
D. Antonio Mezquida Sempere.

atribuído: D. Salvador Giménez Valls