Consiliari i Vicari Junta Directiva de 1945


Consiliari.
D. J. Lucas Tomás Gilabert.

Vicari.
D. Miguel Calatayud Molina.