Consiliari Vicars junta directiva 2017 – 2020


Consiliaris:
D. Ricardo Diaz de Rabago e Verdeguer,

D. Mico Ramon Colomer (no estado sólido, desde outubro 2018)

Vicari:
D. Edison Mosquera (até setembro 2018)