Consiliari i Vicari Junta Directiva 2017 – 2020


Consiliaris:
D. Ricardo Díaz de Rábago y Verdeguer,

D. Ramón Micó Colomer (in solidum, des d’octubre de 2018)

Vicari:
D. Edison Mosquera (fins setembre de 2018)